Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunstnerisk inspirasjon på Sessvollmoen

Interferens, heter kunstverket som nå smykker en del av utearealet på Sessvollmoen. En plass som tidligere var nokså pregløs har fått et løft. Riktig nok har det vært en flaggborg der som for de fleste signaliserer om det er gjester fra andre land i leiren, men uttrykket nå er litt annerledes.

Det er billedkunstneren, fotografen og skulptøren Viel Bjerkeset Andersen som har kreert kunstverket med tittelen Interferens. Det er laget ringer i terrenget som et par steder møtes og dermed blir noe større. Akkurat som en kan observere hvis en lager ringer i vannet, der disse møtes blir det en bølge som er større enn ellers. Etableringen av kunstverket er en del av Forsvarsbyggs utsmykningsprosjekt som i sin tid ble iverksatt av Utbyggingsprosjektet.

Image "9998_4043.jpg" without description

- Kunstneren har intensjoner om at verket skal bli benyttet til pauser og refleksjon, ja sogar instruksjoner, da en kan sitte på og ved ringene. I midten av ringene er det en betongplate som det er lagt inn varme i og som slås på ved kaldere enn + 6 grader Celsius. Den har også en lysrand i seg, forteller prosjektleder Arne Joar Haugen. På overleveringen var det representanter for Utsmykkingsfondet, Forsvaret, Forsvarsbygg og entreprenøren Johs. Granås AS. Sistnevnte mente at dette var av de mer spesielle oppdragene firmaet hadde håndtert.

Tekst: Jan Ole Enlid

Les mer om kunstneren her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.