Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Måler lydnivået før militær aktivitet starter

Hva blir annerledes når den militære aktiviteten i Regionfelt Østlandet i Åmot starter opp? Hvilke naturlyder hører du i dag der du bor? Hvilke lyder gir den lokale trafikken og næringsaktivitetene? Hva er de typiske lydene? Hvor stille er stillheten? Er det noe som forsvinner når de nye militære lydene dukker opp? Dette er tema på en lydvandring som nå skal gjennomføres av Kilde akustikk på oppdrag av Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen og i samråd med Åmot kommune.

Et prosjekt som skal presentere typiske lydbilder fra områdene nær Regionfelt Østlandet i Åmot kommune starter i disse dager. Gjennom flere stille vandringer med lydmåler og trenet øre, skal Kilde Akustikk ved Siv.ing Sigurd Solberg i løpet av sommeren lage ”bilder” av lydsituasjonen før Regionfeltet åpner.

Lydbilde
Tidlig på høsten – sannsynligvis midt i september – skal ”bildene” presenteres og forklares på et åpent møte for befolkningen i Åmot. Bildene vil vise typiske lydhendelser i de ulike områdene på dag- og kveldstid om sommeren. Hendelsene vil være hentet fra lydvandringene og ulike, andre registreringer. Et eksempel på lydbilde er vist nedenfor fra en tilsvarende registrering i Kristiansund. Lydbildet viser typiske hendelser i et boligområde i strandsonen en sommerkveld. Framtidig støy fra et knuseverk i nærheten er også vist.

Image "9998_3923.jpg" without description

LYDPROSJEKT: Hva blir annerledes når den militære aktiviteten i Regionfelt Østlandet i Åmot starter opp? Sivilingeniør Sigurd Solberg fra Kilde Akustikk vil i løpet av sommeren lage ”bilder” av lydsituasjonen før Regionfeltet åpner.

Trygghet
Hensikten med å lage populære lydbilder er å la befolkningen kjenne igjen sitt lydmiljø og få en trygghet for at situasjonen før Regionfeltet åpner er riktig beskrevet. De første turene går 25. og 26. mai, de neste midt i august og de siste midt i september. Nøyaktigere tidspunkter blir meldt her på nettet et par uker på forhånd. Turene vil gå i en viss avstand fra bebyggelse og større veger, slik at ikke lydforholdene er sterkt preget av vegtrafikk og stedbunden aktivitet.

Image "10600_1.gif" without description

Delta på vandring
Det vil være en viss, begrenset mulighet til å være med på en vandring. Selve vandringen med lydmåling foregår i stillhet – uten anledning til samtale. I korte pauser blir det gitt forklaringer og adgang til spørsmål. Interesse for deltaking på vandring kan meldes til Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen på sentralbord 62 44 26 00. De som melder interesse vil bli kontaktet for nærmere avtale. Dersom det blir stor interesse for turene kan vi av kapasitetsgrunner bli nødt til å begrense deltakelsen.

Tekst: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.