Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mange spørsmål om støy på Ørland

Rundt 70 personer var tilstede under folkemøtet på Ørland onsdag kveld. På plakaten sto blant annet informasjon om tiltakene som skal utføres på boliger i forbindelse med støyprosjektet på Ørland.

Møtet ble åpnet av Forsvarsbygg ved prosjektansvarlig Jann Biedilæ, før Randi-Grethe Pedersen, prosjektleder for støyprosjektet på Ørland, fortalte om status for prosjektet. Atle Hestnes, Kommunelege på Ørland informerte om flystøy og helse på bakgrunn av en rapport utarbeidet av forskerne i Sintef.

Image "9998_3725.jpg" without description

SVARER PÅ SPØRSMÅL: Panelet med representanter fra Forsvarsbygg, Sintef, Fylkesmannen i Sør-Trønderlag, Ørland kommune, Ørland Hovedflystasjon og Asplan Viak.

Etter pausen var det åpnet for publikum til å stille spørsmål. Det var spesielt stor interesse rundt helsevirkningen av støy, støymålinger og forsvarets rutiner for flytrafikk. Oberstløytnant Trond Amundsveen, fra Ørland hovedflystasjon fikk mange spørsmål om prosedyrer for flyvninger, avgang og landing, bruk av etterbrenner og nødvendigheten for nattflyvning. Amundsveen kunne blant annet informere at flystasjonen har opprettet et telefonnummer hvor beboere kan informere om ureglementær flyvning.

Image "9998_3715.jpg" without description

ENGASJEMENT: Truls Gjesland i Sintef (til høyre) i samtale med en av beboerne på Ørland.

Jeg er godt fornøyd med møtet. Vi fikk formidlet viktig informasjon, samtidig som vi fikk en god dialog med de frammøtte, sier en fornøyd Jann Biedilæ i Forsvarsbygg.

Tekst: Ivar A. Berge
Foto: Viggo Finset

Les mer om støyprosjektet på Ørland

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.