Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny håndbok i sikring og beskyttelse av bygg og anlegg

Forsvarsbygg har ledet arbeidet med å utforme en håndbok i sikring og beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Sikringshåndboka gis ut i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), og retter seg mot både private og statlige aktører som må forholde seg til Sikkerhetsloven.

– Som offentlig eller privat virksomhet kan det være vanskelig å vite hvordan verdier skal sikres. Derfor har vi i Sikringshåndboka beskrevet både sikringskravene i henhold til Sikkerhetsloven og gitt en beskrivelse på hvordan det skal gjøres og hva som er godt nok, forteller prosjektleder Trond Nikolaisen ved Forsvarsbygg Rådgivning.

Sikringshåndboka inneholder blant annet kapitler om trusselbildet, risikoanalyse og sikringsteori, og beskriver en rekke løsninger innen fysisk- og elektronisk sikring.

Image "10693_3.jpg" without description

Sikringshåndboka har nærmere 300 sider, er rikt illustrert med fargebilder og tegninger, og har en rekke informative tabeller hvor sikringsløsninger beskrives.


Kostoptimale og balanserte løsninger
Sikringshåndboka beskriver trusselnivåer og sikringsklasser og gir leseren en idé om hvorvidt eksisterende sikring er tilfredsstillende, og eventuelt hva som må gjøres for å få en tilfredsstillende løsning.

– Boka oppsummerer på mange måter den kjernekompetansen som kompetansesentrene Beskyttelse og Sikring og FoU i Forsvarsbygg besitter på dette området. Vårt mål er å gi anbefalinger om kostoptimale, balanserte løsninger i henhold til gjeldende krav og aktuell trussel, og boka er et godt hjelpemiddel for planlegging, prosjektering, gjennomføring og kontroll av sikringstiltak, sier Nikolaisen.

Sikringshåndboka er også egnet som lærebok i sikringsfaget, og er allerede tatt i bruk av Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste.

Arrangerer kurs
Forsvarsbygg har utarbeidet et kurs i bruk av sikringshåndboka, og kurs vil bli holdt i løpet av høsten 2005. Flere offentlige etater har også bestilt egne interne kurs.

Sikringshåndboka er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 6a, og distribueres etter egne kriterier.

Dersom du ønsker å bestille Sikringshåndboka, eller er interessert i kurs, kan Forsvarsbygg kontaktes via trond.nikolaisen@forsvarsbygg.no Betingelser vedrørende kjøp av boka og påmelding til kurs vil da bli oppgitt.

Image "10693_2.jpg" without description

Prosjektleder Trond Nikolaisen sammen med flere av Forsvarsbyggs
bidragsytere til Sikringshåndboka; Roar Andersen, Erik Bekeng,
Per Otto Sitre og Jostein Godø.


Tekst og foto: Ove Helset

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.