Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny rammeavtale mellom FMO og Forsvarsbygg signert

Den nye rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret ble i dag, fredag 7. oktober, signert av forsvarssjef Sverre Diesen og Forsvarsbyggs administrerende direktør, Frode Sjursen. – Den nye rammeavtalen legger et godt grunnlag for samhandlingen mellom Forsvaret og Forsvarsbygg, sier Sjursen.

Den nye rammeavtalen fastsetter prinsipper og retningslinjer for samhandelen mellom Forsvarets militære organisasjon (FMO) og Forsvarsbygg.

Klarere ansvarsfordeling
Den nye rammeavtalen fremstår med en rekke forbedringspunkter fra forrige avtale, og et særlig viktig punkt er at avtalen er signert av Forsvarssjefen og administrerende direktør i Forsvarsbygg. Før ble rammeavtalen signert av en tredjepart, nemlig Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Nå vil det derimot bli klare og tydelige kommandolinjer, der ansvars- og samhandelsforholdene mellom FMO og Forsvarsbygg trer tydeligere frem enn tidligere.

Image "10710_1.jpg" without description
Endringer basert på erfaring
Arbeidet med den nye rammeavtalen har pågått ett års tid, og begge partene i avtalen har vært sterkt involvert i prosessen fram mot signering. Blant annet er det hentet inn erfaringer fra blant annet EBA-ansvarlige i grenstabene, representanter i FLO og nøkkelpersoner fra markedsområdene i Forsvarsbygg og i departementet. Samlet har de bidratt sterkt med å legge premissene for den nye avtalen.

Lokal handlefrihet
Avtalen fremstår nå dessuten mye mer dynamisk og gir kunden og Forsvarsbygg større grad av lokal handlefrihet. På enkelte områder er det behov for lokale tilpasninger. Dette gjelder både geografiske variasjoner og variasjoner i Forsvarets egenart og behov. Dermed kan spesielle bygg og installasjoner i større grad tas hensyn til.

Tekst og foto: Ove Helset

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.