Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt markedsområde i drift fra i dag

Forsvarsbygg markedsområde Midt-Troms er i drift fra i dag torsdag 13. januar. Det nye markedsområdet er det største i Norge, med om lag 250 medarbeidere.

Markedsområdene Skjold, Bardufoss og Setermoen er nå avviklet, og en interimsorganisasjon er på plass for det nye Markedsområde Midt-Troms.

- Det er viktig for oss å ivareta våre kunder og våre forpliktelser mens omstillingen foregår, sier markedssjef Svein-Tore Skogstad (bildet).

Interimsorganisasjon ivaretar driften som normalt
Skogstad forsikrer at interimsorganisasjonen gjør det som er nødvendig for å opprettholde driften og leveranser i tiden framover. 18. mars skal forslag til endelig organisering av det nye markedsområdet være klart. En egen prosjektgruppe arbeider med dette forslaget.

Hovedsete på Bardufoss
Fra i dag er Svein-Tore Skogstad på plass på kontoret på Bardufoss, som er hovedsete for Markedsområde Midt-Troms. Forsvarsbygg har fortsatt personell på stedene Bjerkvik, Setermoen, Sørreisa, Skjold og Olavsvern.

Ledelsen i interimsorganisasjonen består av markedssjef Svein-Tore Skogstad, militær rådgiver Steinar Jensen, leder drift Bardufoss Geir Arild Johnsen, leder drift Setermoen Åge C. Pettersen, leder drift Skjold Bjørn Hilstad, leder plan og prosjekt Arild Øvergaard og leder renhold Signe W. Søreng.

Tekst: Trude Berg / Jon Kåre Larsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.