Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfattende PCB-tiltak i Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er i gang med et landsdekkende prosjekt der utskifting av PCB-holdig belysningsutstyr står i fokus. Det vil bli gjennomført tiltak for 40 millioner kroner per år i perioden 2005 til 2007.

En registrering gjennomført i 2002, viste at Forsvarsbygg hadde ca 46.000 PCB-holdige armaturer. Ut fra dette er tiltaket med utskifting av lysarmaturer kostnadsberegnet til 125 millioner kroner.

Landsdekkende
Forsvarsbygg Utvikling skal planlegge og styre gjennomføringen og føre økonomisk kontroll i prosjektet. Forsvarsbygg Utvikling skal også føre regnskap over gjennomførte tiltak for hvert bygg, som viser kostnader og antall utbedrede armaturer.
– Gjennomføringen vil skje i nært samarbeid med de ulike markedsområdene i Forsvarsbygg, da det er de som har detaljkunnskapen om byggene. Markedsområdene vil stå for den daglige oppfølgingen og byggeledelse av prosjektene. Prosjektet vil i nær fremtid følge opp overfor markedsområdene og sende ut utfyllende informasjon og rutiner for gjennomføringen, sier prosjektleder Roar Fjellet i Forsvarsbygg Utvikling.

Blir kontrollert
Det er igangsatt kontroller i regi av SFT og Fylkesmannen for å følge opp tiltakene hos eiendomsselskapene og Forsvarsbygg. Forsvarsbygg har inngått rammeavtale med Fagerhult AS som leverandør av armaturer for hele prosjektet. I tillegg er det inngått rammeavtaler med to til tre installasjonsfirmaer for hvert markedsområde.

Tekst: Ivar A. Berge

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.