Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Realistisk kamptrening i bebygd område

Når norske soldater skal øve strid i tettbebygd område, har de en hel landsby til rådighet. SIBO-landsbyen (Strid i bebygd område) finnes på Rødsmoen øvingsområde i Rena leir.

SIBO-anlegget er det største i sitt slag i Norge og er bygd som en gammel bydel i en by.
– Anlegget er svært viktig fordi mye av norske soldaters utenlandstjeneste er knyttet opp mot militær aktivitet i by og landsby, der kontroll av bygninger, gatekryss og kontrollposter er sentrale oppgaver. Dette er steder det er vanskelig å ha oversikt og er derfor en stor militær utfordring. Anlegget gir en unik mulighet for våre soldater til realistisk trening i byområder, sier major Esten Murbreck i Rena leir.

Image "9998_3775.jpg" without description

KAMPLANDSBY: – Med SIBO-landsbyen på Rødsmoen har Forsvaret fått et unikt anlegg, sier major Esten Murbreck i Rena leir.

Robuste bygg
Murbreck er Forsvarets brukerrepresentant og har fungert som premissleverandør opp mot Forsvarsbygg i planleggingen og oppføringen av anlegget.
– Min rolle har vært å sørge for at Forsvarsbygg Utvikling, som har bygget anlegget, forstår Forsvarets mange militære krav. Byggene måtte for eksempel være svært robuste og tåle hardhendt behandling under øvelser. For å få et best mulig resultat var det derfor viktig å arbeide i tett samarbeid og dialog med byggherre, sier Murbreck.

Image "9998_3755.jpg" without description

Lydhøre for militære krav
Murbreck forteller at samarbeidet med Forsvarsbygg har fungert bra.
– Vi har hatt et veldig bra dialog med Forsvarsbygg. Vår samarbeidspart i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen har vært lydhøre for våre militære krav og har selv kommet med kreative forslag til nyttige løsninger og justeringer. De ansatte er fleksible og vet mye om Forsvaret, sier Esten Murbreck. Han mener at det at Forsvaret og Forsvarsbygg er samlokaliserte i Rena leir gir en unik mulighet for tett og nær dialog.

Image "9998_3760.jpg" without description

ALLEREDE I BRUK: Soldater fra Telemark bataljon under øvelse i det nye anlegget. Foto: FMS.

Svært realistisk trening
SIBO-anlegget ligger inne i øvingsområdet på Rødsmoen, som legger til rette for at både stridsvogner og helikoptre kan benyttes. Dette gir en svært realistisk trening. Anlegget er allerede i bruk, og det er først og fremst Telemark bataljon som skal trene i SIBO-anlegget. Men anlegget er også tilgjengelig for andre militære styrker. Avdelinger fra Nord-Norge, Garden, Krigsskolen og Hærens Jegerkommando vil også benytte seg av SIBO-landsbyen, avslutter Murbreck.

Tekst: Ivar A. Berge

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.