Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Regionfelt Østlandet tas i bruk

Deler av Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot kommune tas i bruk under en øvelse 8.-10. november 2005. Sprengningsfeltet som ligger nord - øst i RØ er det første anlegget som står ferdig til bruk. – Vi er glade for at vi kan stille deler av RØ til disposisjon for militær bruker slik Stortinget har forutsatt. Dette er en viktig milepæl for oss, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen.

Etableringen av RØ i Åmot kommune ble vedtatt av Stortinget i mars 1999. En prosjektorganisasjon ble etablert samme år for å fortsette med planleggingen, og for å starte med etableringen av regionfeltet. Dette omfattende arbeidet har blant annet inkludert planarbeid med kommunen, supplerende undersøkelser, kulturminner, grunnerverv og detaljplanlegging av anleggene. Det har siden konsekvensutredningene i forkant av stortingsvedtaket i 1999 blitt produsert en rekke utredninger og rapporter for å kartlegge miljøforholdene, og best mulig ta hensyn til disse i etableringen. Det er registrert ca 3000 kulturminner og det er inngått forhåndstiltrede på hele regionfeltet, som utgjør 193 kvadratkilometer.

Image "10720_3.jpg" without description
Innhold
Planlagt innhold i RØ er; Administrasjonsområde med kontor og lager, Ammunisjonslager, Angrepsfelt Sør, Angrepsfelt Nord, Kontraktdrillbane, Sprengningsfelt, Prøve- og forsøksanlegg, kunstig vannanlegg, langdistanseplasser, nedslagsfelt, nærstridsløype, kortholds skytebane, veier og traseer. Anleggsarbeidene har pågått siden oktober 2002 og RØ vil i hovedsak stå ferdig i 2008.

Miljøforutsetning
Miljøforutsetningen for RØ er i dag samlet sett bedre enn ved stortingsvedtaket. Størrelsen på feltet er redusert, feltet blir tilnærmet blyfritt, hvitt fosfor skal kun brukes mot to målområder og ikke på snø eller våtmark. Lokalisering av målarrangement skjer i all hovedsak etter anbefaling fra NIVA. Målene skal etableres etter metoder for å hindre forurensning. Virksomheten i RØ vil ikke endre vannkvaliteten i vassdragene utenfor RØ. Det er også gitt særskilte bestemmelser for anleggsetablering og militær bruk for å ta hensyn til vassdrag, våtmark og verneområder. Dette gjøres for å hindre forurensning. Det vil være et omfattende opplegg for overvåking av vannkvalitet og støy for å ha kontroll med at virksomheten holder seg innenfor grenseverdier fastsatt i utslippstillatelsen og for å overholde egne miljømål.Tekst: Heidi Sørskog
Foto: Oddmund Rønning

Image "10720_2.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.