Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Regionfelt Østlandet tas i bruk

Deler av Regionfelt Østlandet, Åmot kommune, tas for første gang i bruk av militære avdelinger i november i år. Dette har Stortinget forutsatt, og tidspunktet for første bruken av feltet er i tråd med tidligere planer. Det er Sprengningsfeltet som ligger nord i regionfeltet som skal tas i bruk først.

Image "9998_4216.jpg" without description
Personellet som skal delta i øvelsen er fra Ingeniørbataljonen og fra det nederlandske Ingeniørvåpenet. Øvelsen vil vare fra 8.-10. november. Den første bruken av Regionfelt Østlandet er den viktigste milepælen siden Stortingsvedtaket om etableringen av feltet. Det vil fortsatt være anleggsvirksomhet i Regionfelt Østlandet inntil det i hovedsak er ferdig utbygd i 2008.

Varsling
Det vil i forkant av øvelsen bli varslet om aktiviteten gjennom lokalavisene og mil.no. I tillegg blir det utgitt et nyhetsbrev som vil bli sendt til alle husstander i Åmot kommune i forkant av øvelsen. Nyhetsbrevet vil blant annet inneholde informasjon om øvelsen, varslingsrutiner, hvor folk kan henvende seg dersom de har spørsmål om øvelsen og om støymålingen som vil foregå under øvelsen.

Samarbeidsrådet
Samarbeidsrådet for Regionfelt Østlandet og Rødsmoen hadde sitt første møte tirsdag 18. november. Dette rådet skal være et rådgivende organ som skal gis anledning til å komme med råd om hvordan Forsvarets virksomhet best mulig kan ta hensyn til sivile interesser, blant annet i sine årlige aktivitetsplaner. Deltakere i dette rådet er representanter fra Forsvarsbygg (som har møteledelsen), militær bruker Rena leir, Åmot og Elverum kommuner, Åmot utmarksråd, Haugedalen Vel, Osen grendeutvalg, Deset grendeutvalg, Berørtes interesseorganisasjon Regionfelt Østlandet og Rødsmoen naboområde beboerforening. Samarbeidsrådet skal samle, vurdere og prioritere innspill fra de ulike interessene i de berørte kommunene. Rådet trekker inn lokale og regionale myndigheter etter behov. Rådet skal spesielt knyttes opp til arbeidet med flerbruksplanen, oppfølging av retningslinjene i reguleringsplan for Rena elv og Løpsjøen og drøfting og evaluering av varslingsrutiner for de mest støybelastende aktiviteter og kommende års planlagte øvingsaktivitet. Samarbeidsrådet ledes og driftes av Forsvarsbygg.

Tekst: Heidi Sørskog
Forsidefoto: Oddmund Rønning
Illustrasjon: Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.