Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Salget av Midtåsen 30 på Nordstrand i Oslo:Forsvarsbygg er uenig i Riksrevisjonens vurderinger

I Riksrevisjonens rapport om avhendingen av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg, omtales spesielt salget av Forsvarets eiendom i Midtåsen 30 i Nordstrand bydel i Oslo. Riksrevisjonen stiller spørsmålstegn ved enkelte sider ved dette salget. Forsvarsbygg er uenig i Riksrevisjonens vurderinger.

Fakta om salget

  • Midtåsen 30 er en del av en større eiendom i Nordstrand bydel i Oslo.
  • Eiendommen var hovedkvarter for Forsvarets Etterretningstjeneste fram til 1998.
  • Daværende Forsvarets Bygningstjeneste solgte eiendommen i 2001 til Bjørndalen Eiendom AS for 22 millioner kroner.
  • Bjørndalen Eiendom AS hadde en avtale med Oslo kommune om å bygge sykehjem på tomten og leie det ut til Oslo kommune v/Nordstrand bydel.
  • Salget ble gjennomført som et såkalt direktesalg.

Dokumentert direktesalg
Avhendingsinstruksen åpner for at en eiendom kan selges direkte uten offentlig kunngjøring, dersom eiendommen har liten verdi elle bare et mindre antall kjøpere er aktuelle. Forsvarets Bygningstjeneste ble opplyst av Oslo kommune om at det var enighet mellom kommunen og Bjørndalen Eiendom om en avtale om bygging, drift og utleie av sykehjem på eiendommen. På grunnlag av dette ble det vurdert at det kun var én aktuell kjøper og at et direkte salg av Midtåsen 30 var gunstigste løsning for Staten. Dette er dokumentert overfor Riksrevisjonen.

Solgt til markedspris
Eiendommen ble solgt for 22 millioner kroner. Prisen ble fastsatt til høyeste tomtekostnad Husbanken godkjente for å kunne yte tilskudd. Det ble antatt at det var maksimal pris en kunne forvente å få for eiendommen i markedet. Eiendommen ble i mai 2001 taksert til 26 millioner kroner. Denne taksten forutsatte regulering til næringsformål. Det er bekreftet av uavhengig takstmann at regulering til sykehjemsformål ville redusere verdien. Samme takstmann har også vurdert at Forsvaret fikk en meget god pris for eiendommen. Dette er dokumentert overfor Riksrevisjonen. For øvrig vises det til at Rosendalsveien, den andre delen av Forsvarets eiendom på Nordstrand, på samme tid ble solgt i det åpne markedet ca. 17 % under verditakst.


Tekst: Anders Holmlund

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.