Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skytefelt-rapport overlevert

Fostervoll-utvalgets hovedrapport om Forsvarets skyte- og øvingsfelt er nå ferdig og presentert som NOU. Forsvarsbygg har vært delaktig i rapporten som gir en samlet oversikt over de skytefelt vi har på land og i sjøen.

– Rapporten gir oversikt over kategorier og definisjoner av Forsvarets skyte- og øvingsfelt, beskriver Forsvarets struktur og behov for øvingsområder og belyser samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn, forteller Bjørn Bergesen, seniorarkitekt i Forsvarsbygg Utvikling (bildet). Bergesen har i en toårsperiode bidratt som konsulent for utvalget.

Særskilt vurdering av RØ
Utvalget har også gjennomført en særskilt vurdering av arbeidet som er gjort i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet og konkluderer med at erfaringene herfra er positive.

– Rapportens kartvedlegg med nøkkelinformasjon om de enkelte skyte- og øvingsfeltene, presenterer planstatus per august 2004. Forsvarstaben vil ta formell stilling til hvilke felt som skal avvikles og hvilke som skal beholdes i løpet av 2005, forteller Bergersen.

Målgruppen for utvalgets rapport er arealplanleggere i fylker og kommuner.

Fostervoll-utvalget er et regjeringsoppnevnt utvalg bestående av representanter fra Forsvarskomiteen, Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarsstaben, Forsvarsbygg (ved Helge Rohn) og Alv Jakob Fostervoll, fylkesmann og leder av utvalget.

Les rapporten her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.