Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Snart i mål med bru over Rena elv

Byggingen av brua over Rena elv er inne i sluttfasen. Nå gjenstår kun montering av rekkverk. Planlagt sluttdato er 15. november, men brua vil ikke bli tatt i bruk før til sommeren 2006, fordi veisystemet på begge sider av elva vestsiden ikke er ferdigstilt ennå.

Den nye brua har underliggende fagverk av tre og blir den største av sitt slag i verden.
– Brua skal tåle tyngden av militære kjøretøyer på 109 tonn i kolonne, forteller byggeleder Anders Martinsen i Forsvarsbygg.

Unik bru
Arbeidet med oppføringen av brua startet 29. november i fjor og vil etter ett års arbeid stå ferdig i slutten av november i år. Brua bygges nord for Bjørkøyvelta og to kilometer sør for Rød bru i Åmot kommune. Den er 158 meter lang og består av to fundamenter i vann, tre søyler på land, samt landkar. Mellom rekkverkene har brua en bredde på 6,3 meter. Limtrefagverket er produsert av Moelven Limtre AS og fraktet i små deler ut til anleggsområdet. Her har fagverket blitt montert sammen til totalt seks deler på midlertidige anleggsfyllinger før de har blitt heiset ut på pilarene. Brudekket er utført i betong og har Betongdekket har en tykkelse på 30 cm. Brua er prosjektert av Sweco Grøner AS, mens byggearbeidene utføres av entreprenørfirmaet Mesta AS.

Image "9998_4276.jpg" without description

ETTER PLANEN: Byggeleder Anders Martinsen i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen og hans team startet med oppføringen av bru over Rena elv i fjor høst. Snart er de i mål.

Miljøhensyn
I hele byggeprosessen med brua har det blitt tatt en rekke miljøhensyn. Forsvarsbygg har valgt en byggetid for best mulig å ta hensyn til livet i elva. Samtidig ble det lagt opp til å gjøre det meste av grunnarbeidene i elva på vinteren mens vannmengden i elva er stabil. Anders Martinsen forteller at det i perioden 1. juni til 15. august ikke ble utført gravearbeider av hensyn til fisket i elva.
– Samtidig rakk vi å bli ferdig med gravearbeidene i elva før gytesesongen for ørret startet i september var ferdig i høst, sier Martinsen. Han forteller at man bevisst har brukt tre som byggemateriale fordi materialet glir naturlig inn i omgivelsene. I tillegg har trebruer vist seg å være konkurransedyktig både med hensyn til pris og kvalitet.

Åpen for sivil ferdsel
Brua over Rena elv, som er en viktig del av hovedatkomsten mellom Rena leir/Rødsmoen og Regionfelt Østlandet, vil bli stengt i kortere perioder på grunn av militære øvelser.
– Men i store perioder vil brua være åpen for sivil ferdsel. På østsiden av brua vil det bli opparbeidet parkeringsplass og gruset gangsti ned til elvekanten. Gangstien vil bli opparbeidet slik at også rullestolbrukere skal kunne komme ned til elvekanten, Vi har også tilrettelagt for handikappatkomst, avslutter Anders Martinsen i Forsvarsbygg.

Tekst: Ivar A. Berge
Foto: Oddmund Rønning

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.