Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vindkraftutbygging: Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets interesser

Den økende i interessen for bygging av vindkraftverk langs kysten er et ledd i arbeidet med å dekke landets underskudd på energi. Forsvarsbygg er sentral i arbeidet med å ivareta Forsvarets interesser i denne prosessen.

For å dekke underskuddet på energi satses det på fornybare energikilder. Innen 2010 har Norge som målsetting om å bygge ut vindkraftverk som skal gi tre milliarder kilowattimer. Vedtaket om å satse på alternativ energi har ført til en sterk økning av vindkraftverk langs norskekysten. For å illustrere tempoet i utviklingen; i dag er det bygget, anmeldt og søkt om å få bygge ca 80 vindkraftverk. I 1998 fantes det ingen.

Gir høringsuttalelser på vegne av Forsvaret
Forsvaret har på vegne av samfunnet en oppgave i å overvåke blant annet norskekysten med stor skipstrafikk østfra og har en rekke installasjoner langs kysten for å gjøre dette.
Det er viktig at ikke disse forstyrres av vindkraftutbyggingen. Derfor gir Forsvarsbygg på vegne av Forsvaret, høringsuttalelser i disse sakene til konsesjonsmyndighetene, som er Norges vassdrags- og energiverk (NVE).
– I de tilfellene hvor nye vindkraftverk i mindre grad påviker Forsvarets installasjoner, søker Forsvarsbygg å komme frem til løsninger, til alles beste – både for å innfri miljømål, energibehov og Forsvarets interesser, sier Anders Fjeld i Forsvarsbygg Utvikling.

Image "9998_3795.jpg" without description

HELE LANDET: Den økende i interessen for bygging av vindkraftverk langs kysten er et ledd i arbeidet med å dekke landets underskudd på energi. I dag er det bygget, anmeldt og søkt om å få bygge ca 80 vindkraftverk (kart: NVE).

Tverrfaglig samarbeid
Forsvarsbygg har i den forbindelse opprettet en egen vindkraftgruppe bestående av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsstaben, Fellesoperativt Hovedkvarter og Forsvarets forskningsinstitutt.

Vindkraft i Norge
Vedtaket om å satse på alternativ energi har ført til en voldsom interesseøkning for vindkraftverk langs norskekysten. På Smøla og Frøya på nordvestlandet er det spesielt stor aktivitet for tiden.

Vindkraft internasjonalt
Etter Kyotoavtalen i 1997 har vinden blåst i riktig retning for fornybar energi, og særlig for vindkraft. Tyskland og Danmark har allerede godt etablerte markeder i vindkraftssammenheng, mens Storbritannia har store prosjekter til lands og til havs, under utvikling. I Europa er økningen i vindkraft på rundt 20 prosent årlig. EU har som målsetting at andelen av fornybar energi av kraftforbruket skal økes fra 14 prosent i 1997 til 22 prosent i 2010.

Tekst: Ivar A. Berge

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.