Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Arbeid med kulturminner i Regionfelt Østlandet og Rena elv - feltsesongen 2006

Arkeologenes avslutning av utgravningene i Regionfelt Østlandet (RØ) høsten 2005 var en viktig milepæl for arbeidet med kulturminner i Gråfjellsprosjektet. Utover dette anser Kulturhistorisk museum nå feltarbeidet i RØ som ferdigstilt. Denne sommeren står arbeid ved Rena elv for tur.

Image "10877_2.jpg" without description
Sikrer kunnskap knyttet til Rena elv

Allerede nå kan vi slå fast at Gråfjellprosjektets undersøkelser har frembrakt mye ny kunnskap om forhistorien i Gråfjellområdet. Denne sesongen rettes arkeologenes fokus mot Rena elv. Nærmere bestemt knytter arbeidet seg til steinalderboplassene som er registrert ved de to sørligste traseene ved oversettingsområdene over vann (OVAS), mens steinalderlokalitetene ved de to nordligste OVAS traseene blir undersøkt neste år. Arbeidet med disse steinalderlokalitetene vil bidra til at kunnskap om denne viktige kulturhistorien bevares for ettertida.

 

Omfattende undersøkelser

I tillegg til arkeologiske utgravninger og registreringer (kartlegging) ble det i perioden 1999- 2002 også gjennomført undersøkelser for å belyse andre kulturhistoriske temaer, som man mente kunne være relevant for området. Eksempel på slike tema er finnekultur, samisk kultur, stedsnavnsgranskning, og registrering av seterbygg i RØ. Disse undersøkelsene ble undersøkt som en del av Hedmark fylkeskommunes Kulturminneprosjekt.

Skjøtselsplan for setervoller

I tillegg til arbeidet ved Rena elv ble det i januar i år utlyst en anbudskonkurranse for å få på plass skjøtselsplaner for 7 seterområder og to enkeltbygg i regionfeltet. Setervollene er avsatt som vernesoner i den nye reguleringsplanen for Regionfeltet. Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som har fått i oppdrag å lage skjøtselsplanen for de omtalte seterområdene.

 

Tekst: Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.