Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg utlyser ny konkurranse om biovarme

Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen har på grunn av en formell feil i konkurranseprosessen i dag avlyst den pågående anbudskonkurransen om levering av ferdig varme til Rena leir. – Vi ønsker å opptre helt etter boka i slike viktige prosesser og vi ser oss derfor dessverre nødt til å avlyse den pågående konkurransen, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad. Det er viktig å understreke at avlysningen ikke betyr at prosjektet med biovarme skrinlegges. Forsvarsbygg er derfor innstilt på å gjennomføre en ny anbudsrunde.

Forsvarsbygg kunngjorde i juli 2005 en konkurranse vedrørende levering av ferdig varme til Rena leir, basert på benyttelse av ren biomasse som energibærer. Prosjektet omfatter at en leverandør etablerer og drifter et biobrenselanlegg i tilknyning til Rena leir. Leveransen til Forsvaret vil være varmt vann til fjernvarmenettet i leiren.

Klage
Med bakgrunn i en klage fra en av deltakerne i konkurransen gjennomførte Forsvarsbygg en ny og grundig helhetsvurdering av konkurransebetingelsene benyttet i anbudsprosessen opp mot regelverket for offentlige anskaffelser. Klagen ble i sin tid sendt til Klagenemda for offentlige anskaffeleser (KOFA).

– Som et resultat av denne gjennomgangen har vi konkludert med at bruken av anbudsformen ”forhandlet konkurranse” strider mot regelverket i dette tilfellet, utdyper Moldstad. Med bakgrunn i denne vurderingen velger Forsvarsbygg å avlyse konkurransen. - Forsvarsbygg ønsker å opptre som en ryddig og profesjonell aktør derfor velger vi nå å avbryte prosessen, forteller Moldstad videre.

Tekst: Trond Enemo
Illustrasjonsfoto: Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.