Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg vinner prestisjetung pris i USA for nyutviklet administrasjonssystem for skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen har i samarbeid med skytefeltadministrasjonen i Østerdal garnison og Geodata AS utviklet en netthandelinspirert løsning for bestilling og administrering av skyte- og øvingsfelt og som vil bli benyttet i Østerdal garnison. Nyvinningen ble nylig hedret med ”Special Achievement in GIS Award” på verdens største brukerkonferanse på dette fagfeltet i San Diego,California.

Image "10918_1.jpg" without description
Verdensomspennende deltagelse

ESRI (www.esri.com) er et amerikansk selskap som er verdensledende innenfor utvikling av geografiske informasjonssystemer (GIS). Produktene deres har brukere fra over 200 land innenfor en rekke ulike sektorer, deriblant forsvarsteknologi. ESRI arrangerer årlig en internasjonal brukerkonferranse i San Diego hvor GIS-kompetanse fra hele verden møtes til et svært omfattende program av seminarer, workshops og diskusjoner for å fremme nyvinning, innovasjon og erfaringsutveksling innenfor fagfeltet. Innenfor GIS er dette er verdens desidert største konferanse. I år, den 26. i rekken av konferanser, samlet den over 13.500 deltakere fra ca 150 land. Årlig innslag er utdeling av en pris til spesielt gode GIS-løsninger brukerne har fått utviklet. I år var virksomhetsplanleggingsverktøyet til Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen blant vinnerne. Løsningen ble valgt ut fra strenge faglige kriterier og ble en av ca 150 som ble plukket ut fra ca 100.000 løsninger verden over.

 

Nyskapende
Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen har i samarbeid med Geodata AS utviklet en netthandelinspirert løsning for bestilling og administrering av skyte- og øvingsfelt. Blant annet vil fremtid øvingsvirkskomhet i Regionfelt Østlandet styres av dette systemet. Forsvarsbygg har gjennom dette systemet gått nye og mer moderne veier for å administrere skytefelt på en effektiv måte, og ikke minst for å imøtekomme gitte miljørestriksjoner, sikkerhet, rapporteringsrutiner og konsesjonsvilkår fra myndighetenes side.


Brukervennlighet

Den største gevinsten oppleves nok av de militære øvingsledere som enkelt kan vurdere restriksjoner, planlegge og bestille øvingsfelt, og som etter endt øvelse enkelt kan innrapportere eventuelle avvik, hendelser i feltet eller andre ting som skytefeltadministratorer må bli gjort oppmerksom på.


Miljø og sikkerhet
En militær øvingsleder som ønsker å øve i et skytefelt får gjennom det nettbaserte systemet tilgang til alle relevante kart og instrukser, samt at viktige miljø- og sikkerhetsrestriksjoner blir tydelig visualisert. I tillegg har systemet en kalender som viser det valgte  områdets tilgjengelighet og oversikt over virksomhetsfrie perioder. I det samme grensesnittet kan øvingslederen bestille ønsket bane/øvingsområde, for eksempel et øvingsanlegg i Regionfelt Østlandet. I bestillingen må det oppgis øvingsdato, man må velge en  bane eller definere eget øvingsområde samt oppgi våpen og ammunisjon som skal benyttes. Det gis kun tilgang til å bestille kun tillatte våpen/ammunisjon. Systemet gir da en oversikt over eventuelle restriksjoner i det valgte området har både når det gjelder miljø og sikkerhet.

Administrator
Avsluttet bestilling går umiddelbart til en systemadministrator som i tilsvarende web-grensesnitt har mulighet til å tildele eller avslå bestillingen. Administratoren har dessuten tilgang til nødvendige rapporter som for eksempel virksomhetslister, ukeplaner, dagsprogram og sikkerhetskart. I etterkant av øvelsen må bestilleren av en bane eller område benytte systemet for å rapportere om ammunisjonsforbruk og om eventuelle avvik. Den nettbaserte løsningen forenkler dermed hverdagen både for øvende avdeling og for selve skytefeltadministrasjonen. I tillegg bidrar den til at offentlige myndigheters krav og tillatelser blir etterlevd på en effektiv måte. 

Løsningen er per dags dato i bruk for Regionfelt Østlandet som en del av en testfase. Videre planer er å integrere systemet i Forsvarets totale bestillingssystem. På kort sikt vil derfor løsningen være tilgjengelig for hele Østerdal garnison, samt at på litt lenger sikt vil alle landets skytefelt være mulig å bestille ved hjelp av denne løsningen.

 

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.