Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsministeren lanserer ”Handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse”

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserer handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse på Krigsskolen, Linderud, mandag 18. september. - Mye av handlingsplanen går ut på å skape bevissthet rundt holdninger og etikk i hele organisasjonen. Jeg tok selv initiativet til denne handlingsplanen i januar 2006. Lansering av planen i dag markerer starten på en prosess som vil gå over lang tid, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Lanseringen markerer at alle ansatte i forsvarsektoren i enda større grad enn før skal engasjere seg i arbeidet med holdninger, etikk og ledelse. Forsvarssektorens øverste ledelse, andre ledere og ansatte, samt representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og de vernepliktige, er invitert til krigsskolen. Statsråden innleder lanseringen med refleksjoner rundt holdninger, etikk og ledelse. Hun vil så overrekke handlingsplanen til etatssjefene; forsvarssjefen, administrerende direktør Forsvarsbygg (FB), administrerende direktør Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og direktør Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Etter overrekkelsen vil forsvarsjefen holde et innlegg om handlingsplanen. Det vil bli invitert til åpen diskusjon om holdninger, etikk og ledelse. Intern og ekstern presse vil være tilstede.

Les også:

FAKTA

Forsvarsministeren tok initiativ til handlingsplanen i januar 2006 for å sette kraft bak arbeidet med holdninger, etikk og ledelse i hele forsvarssektoren. Målgruppen er de drøyt 15.000 ansatte i Forsvarets militære organisasjon (FMO), de drøyt 2.000 ansatte i de andre etatene i forsvarssektoren, dvs Forsvarsbygg (FB), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og Forsvarsdepartementet (FD), samt de ca 9.500 vernepliktige.

Handlingsplanen skal støtte ledere, ansatte og vernepliktige slik at disse blir enda bedre rustet til å håndtere etiske og holdningsmessige utfordringer de møter i hverdagen og i vanskelige situasjoner. Planen skal bidra til at alt personell har tilstrekkelig kunnskap til å ta etisk reflekterte beslutninger, samt styrke den enkeltes bevissthet rundt det å være en ansvarlig samfunnsaktør. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom FD og aktører i forsvarssektoren.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.