Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historisk avtale i Mauken Blåtind

30 år med konflikt avsluttes med et håndtrykk mellom statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet og leder i Mauken Reinbeitedistrikt, Tore Oskal.
 

 

Planene om sammenbinding av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind i Troms ble lansert på 1970-tallet. I 1997 ble den vedtatt av Stortinget. Men ikke før i høst har det lykkes å komme fram til en avtale som gjør det mulig å starte selve prosjektet. Forhandlingene som førte fram til en løsning har pågått i samarbeid mellom Forsvarsbygg, Mauken Reinbeitedistrikt, Hæren og Målselv kommune.

Image "10929_6.jpg" without description
Flyttes
Reindriften har hele tiden kjempet mot de opprinnelige planene fordi de mente det ville gå for sterkt ut over beitegrunnlaget for rein. I den nye avtalen flyttes sammenbindings- korridoren til mindre sårbare områder, den blir kortere og legger beslag på bare en femdel av det opprinnelige arealet. Samtidig får reindriften en økonomisk kompensasjon for tapet og ulempene som samlivet med Forsvaret vil føre til når sammenbindingen er gjennomført.

- Vi har hele tida ønsket en avtale. Denne avtalen kan vi leve med, sa talsmann for reineierne Ole Mathis Oskal da avtalen ble offentliggjort.

Respekt

Image "10929_7.jpg" without description

- Dette har vært en positiv forhandling preget av stor respekt og forståelse for hverandres synspunkter og behov, sa prosjektsjef Geir Tony Andreassen i Forsvarsbygg Utvikling Nord. Han jobbet på vegne av Forsvarsbygg for å komme fram til løsningen på en fastlåst konflikt.

- Dette er ikke ideelt for Hæren, men vi får dekket våre viktigste behov. Og vi får en rask realisering basert på en frivillig avtale. Det har også vært viktig for oss, sa generalmajor Kjell Grandhagen, sjef for Hærens styrker.

Historisk
Statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet hadde reist ens ærend til Mauken for å være med på markeringen av avtalen.

- Dette er en historisk avtale og et gjennombrudd for å fortsette jobbingen med å styrke Hæren i nord. I det arbeidet er både Setermoen og Skjold viktige pilarer. Dette er en god dag for Forsvaret og en god dag for nordområdene, sa Barth Eide. Han takket Oskalfamilien, ordfører Viggo Fossum i Målselv, Forsvarsbygg og Hærens styrker for godt arbeid og ønsket lykke til videre.

Grundig
Nå starter en omfattende prosess for Forsvarsbygg Utvikling Nord i samarbeid med Målselv kommune for å kartlegge alle nødvendige interesser i området, blant annet grunneiere, rettighetshavere, miljø og kulturminner. Det må også utarbeides en egen reguleringsplan for den nye traseen. Alle som blir berørt av den nye traseen vil etter hvert bli kontaktet av Forsvarsbygg for å få nærmere informasjon om hvordan tiltaket vil påvirke situasjonen for hver enkelt.


Image "10929_3.jpg" without description
Kart over det berørte området i  Mauken og Blåtind i Troms.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.