Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kjøllsæterbrua åpnet

Under en seremoni i Åmot i dag ble den nye brua over Rena elv formelt åpnet. Den nye brua, som gjennom en lokal navnekonkurranse har blitt gitt navnet "Kjøllsæterbrua", er unik i sin arkitektur og den største i landet med et underliggende fagverk av tre.

Image "10919_4.jpg" without description
 

  

Tre

Kjøllseterbrua ligger rett nord for Bjørkøyvelta og to kilometer sør for Rød bru i Åmot kommune. Den er 158 meter lang består av to fundamenter i vann, tre søyler på land, samt landkar. Selve brua er oppført i kreosotimpregnert tre og har en underliggende bæring av limtre. Tre er valgt som byggemateriale for at brua skal gli best mulig inn i omgivelsene, samt at tre har vist seg å være konkurransedyktig på kvalitet og pris. Mellom rekkverkene har brua en bredde på nærmere  7 meter. Seilingshøyden under brua er 6 meter, slik at båter og militære ferger kan passere. Brua er bygd i tre på grunn av at den dermed glir bedre inn i omgivelsene.

 

Sivil og militær ferdsel

Brua er tilrettelagt for både sivil og militær ferdsel og vil bedre vegforbindelsen for reisende til Rødsgrena- området. I tillegg vil den naturligvis benyttes av militære brukere da den på en praktisk måte binder sammen Rødsmoen øviingsområde med det nye skyte- og øvingsfeltet Regionfelt Østlandet. Brua er dessuten utstyrt med en egen adkomstveg for fysisk funksjonshemmede for å sikre alle brukergrupper god tilgang til brua og det omkringliggende elveområdet.

 

Lokalhistorie

 –Vi er svært fornøyd og stolte over resultatet, uttaler prosjektsjef Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen. I tillegg uttrykker Moldstad glede over det gode samarbeidet med Åmot historielag og Åmot kommune når det gjaldt å finne frem til et egnet navn på brua med en viktig lokalhistorisk klang fra området hvor den står.

 

Nytt moderne administrasjonsbygg
Etter snorklippingsseremonien på brua ble det nye administrasjonsområdet tilknyttet Regionfelt Østlandet åpnet med en enkel seremoni og omvisning. Dette bygget vil spille en nøkkelrolle i den daglige driften av feltet, samt kontroll av inn/utpasseringer. Foruten vaktrom og lagerbygg er bygget utstyrt med en rekke kontorplasser, møte- og konferanserom,  samt rom for garderober, personell og andre ulike servicerom. Bygget har en visuell profil som er i samsvar med materialbruk og utforming ellers i Rena leir, og da spesielt vakta i leiren. Blant annet er selve vaktdelen av bygget kledd i trespon, samt at andre dominerende materialer er betong og aluminium.

 

I tilknyting til administrasjonsbygget er det dessuten bygd en helikopterlandingsplass og en avfallsstasjon. Alt i alt utgjør dette et moderne administrasjonsområde som muliggjør en effektiv bruk av Regionfelt Østlandet.

 

 
Image "10919_3.jpg" without description
Tekst og foto:
Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.