Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rena leir får oppvarmingsanlegg basert på biobrensel

Forsvaret fortsetter satsingen på fornybar energi og vurderer kjøp av ferdig varme basert på biobrensel til Rena leir. Dermed vil enda en av Forsvarets store leire gå over fra oppvarming basert på olje til bioenergi.

Ved et besøk på Rena leir i dag sa forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen at Forsvarsbygg vil lyse ut en konkurranse om kjøp av ferdig varme til Rena leir basert på biobrensel i løpet av høsten.

Rena leir varmes opp med vannbåren varme. Det ligger derfor godt til rette for å gå over fra dagens løsning med olje og elektrisitet til biobrensel. Biobrensel er mer miljøvennlig, og det har vist seg at det også er mer lønnsomt for Forsvaret.

Forsvaret har erfaring med anlegg for biobrensel, blant annet i Setermoen leir. Anlegget i Setermoen, som er tilrettelagt for både lett fyringsolje, gass og strøm i tillegg til biobrensel, har Forsvaret gode erfaringer med. Forsvaret planlegger også et varmeanlegget basert på bioenergi på Sessvollmoen.

Forsvaret har vurdert å bygge et biobrenselanlegg på Rena i egen regi eller en løsning med kjøp av ferdig varme. Det er mest fordelaktig for Forsvaret å gå inn på en langsiktig avtale om kjøp av ferdig varme, og Forsvarsbygg vil derfor i løpet av denne høsten lyse ut en konkurranse om kjøp av ferdig varme til Rena leir basert på biobrensel. Dersom resultatet av en konkurranse blir som utredningen tyder på, vil en slik avtale bli inngått.

Tekst: Forsvarsdepartementet

Image "10948_1.jpg" without description

Fra venstre: Prosjektsjef Jens Levi Moldstad, Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen/Øst, Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Plasskommandant Østerdal garnison Kjell-Ove Orderud Skare. Foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.