Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt er startet

Denne sommeren starter den fysiske tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål (Hjerkinn PRO). Dette er et resultat av en lengre tids omfattende og grundig utrednings- og planprosess hvor en rekke ulike aktører har deltatt i et bredt og konstruktivt samarbeid.

Lokalt vil nedbyggingen av Hjerkinn som aktivt skytefelt merkes fra sommeren 2006. Skytefeltadministrasjonen blir betydelig redusert i bemanning, og det blir mindre aktivitet knyttet til militær skyting og øving. Samtidig begynner det store tilbakeføringsarbeidet, først med eksplosivrydding, og etter hvert med betydelig anleggsvirksomhet.

Samarbeid om unikt prosjekt
Deler av prosjektet er så spesielle at de aldri har vært gjennomført på sammenlignbar måte, verken i Norge eller i utlandet. I så måte er prosjektet en spennende utfordring for oss i Forsvarsbygg. Vi mener at den grundige planprosessen og gjennomførte pilotprosjekter gir et godt grunnlag for å lykkes i det videre arbeidet. Nært samarbeid med myndigheter, organisasjoner, bedrifter og ressurspersoner er i den sammenheng en viktig faktor for å få dette til. I tillegg kommer den store innsatsen fra Forsvarets militære organisasjon. Militær deltakelse i prosjektet er helt nødvendig for å få gjennomført påkrevet eksplosivrydding. I hver av de seks ryddeukene som er avsatt i 2006, vil om lag 180 soldater, befal og offiserer delta i «tidenes sommerjobb » på Hjerkinn.

Sivil ferdsel og sikkerhet
Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at Snøheimvegen bare skal holdes åpen for sivil motorferdsel i perioden fra 1. juli til 1. oktober. Fra 2007 vil hensyn til sikkerhet under pågående arbeider også gjøre det nødvendig å stenge vegen i tidsrom innenfor denne perioden. Det blir også strengere rammer for fotferdsel i skytefeltet under pågående arbeider. For mange oppleves dette som negativt. Ferdselrestriksjoner er imidlertid helt nødvendig og lovpålagte tiltak for å forhindre ulykker i områder hvor det pågår eksplosivrydding og anleggsarbeid.

Nye muligheter
Prosjektet gir imidlertid nye muligheter. Målet er utvidet og helhetlig vern av Dovrefjell. Området vil styrke sin status som et av Europas mest uberørte og verdifulle fjellområder. I dette ligger også et potensial for næringslivet. Investeringene i prosjektet gir dessuten grunnlag for økonomiske ringvirkninger i mange år. Forsvarsbygg ser med ydmykhet og stolthet på å gå i gang med Norgeshistoriens største naturrestaurering. Vi har høstet stor lærdom av prosessen så langt, og har tro på et resultat i Hjerkinn PRO som vil styrke Forsvaret som miljøverner og Norge som miljønasjon.

Les mer om Hjerkinn PRO

Les mer på Forsvarsdepartementets sider

Tekst: Odd-Erik Martinsen og Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.