Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Brakkebygg stengt på Kjeller, Akershus Festning og Jåtta

Kommunalminister Åslaug Haga ba fredag sju kommuner om straks å stenge til sammen 16 brakkebygninger i tillegg til de 16 som allerede er stengt i Oslo, inntil uavhengig kontroll er gjennomført. Forsvarsbygg leier seks av disse brakkeriggene, hvorav fire nå er stengt. De berørte avdelinger i Forsvaret er Forsvarets Logistikk Organisasjon tunge verksteder (FLO/TV) på Kjeller, Forsvarets Stabsmusikk, Narko Sør og Forsvarets Stabsskole på Akershus Festning og Joint Warfare Center (JWC) på Jåtta i Stavanger.

Brakken som leies ut til FFI på Kjeller er imidlertid ikke stengt da denne ble forsterket ytterligere forrige uke.

FFI på Kjeller er trygg
Forsvarsbygg foretok tidligere denne uken kontroll av brakken som leies av FFI på Kjeller. Fundamenteringen er for denne brakken levert av et annet firma enn de brakkene som er rast sammen i Oslo. For denne brakken ble det ikke avdekket noen svakheter i fundamenteringen, men Forsvarsbygg valgte likevel i samråd med Uniteam AS å forsterke fundamentene ytterligere. Denne brakken er derfor helt trygg å bruke og vil ikke stenges. En endelig tredjepartskontroll gjennomføres på mandag.

Kontroll av brakker
For brakken som disponeres av FLO/TV på Kjeller, ble det i dag, lørdag, foretatt en kontroll. Her kunne Forsvarsbygg ikke gå god for at fundamenteringen er tilfredsstillende og valgte derfor, i samråd med PABAS rådgivende ingeniører, å stenge bygningen umiddelbart. Forsvarsbygg har videre, i samarbeid med Uniteam AS, allerede iverksatt forsterkninger av brakkens fundamenter. Dette arbeidet forventes ferdigstilt senest søndag ettermiddag og brakken vil derfor være klar til bruk allerede på mandag. Forsvarsbygg er i dialog med Skedsmo kommune, som på bakgrunn av de tiltakene som er igangsatt har gitt klarsignal til at bygget kan åpnes mandag. Kommunen vil i tillegg selv inspisere byggene på mandag.

Akershus Festning
To brakker på Akershus Festning er midlertidig stengt og kundene er informert. Brakkene her ble satt opp i 2001 og fundamenteringen her er heller ikke levert av samme firma som de brakkene som er rast sammen i Oslo. Forsvarsbygg har allikevel stengt bygningene inntil tredjepartskontroll er foretatt. Dette vil gjennomføres i løpet av søndag ettermiddag og Forsvarsbygg regner med at det kan gis klarsignal til å gjenåpne brakkene så snart kontrollen er foretatt.

Jåtta i Stavanger
Brakkeriggen for JWC på Jåtta i Stavanger er også stengt. Uavhengig rådgiver har vært inne i dag, lørdag, og inspisert bygget. Det er foretatt visuell kontroll og målinger på konstruksjonene. Det er ikke påvist noe som tyder på svakhet i konstruksjonen. Beregninger blir foretatt fram mot i morgen ettermiddag, da det forhåpentligvis foreligger en klar konklusjon.

For flere opplysninger kontakt:
Markedssjef Markedsområde Oslofjord (Kjeller), Forsvarsbygg Utleie, Thomas Odiin, mobil: 95 23 25 63
Markedssjef Markedsområde Oslo (Akershus Festning), Forsvarsbygg Utleie, Ola Løvlien, mobil: 99 20 83 54
Kommunikasjonssjef Forsvarsbygg Utleie: Cecilie Jentoft, mobil 91 11 36 67
Områdeleder Forsvarsbygg Utvikling Vest (Jåtta/Stavanger): Reidar Bringedal, mobil 91 16 75 66

Se også omtale av saken i Romerikes Blad: Forsvarsbygg kaster seg rundt

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.