Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Brakkebyggene på Kjeller og Akershus Festning stengt inntil videre

Forsvarsbygg velger å holde brakkene på Kjeller stengt inntil videre i påvente av grunnundersøkelser. Brakkene på Akershus Festning vil også holdes stengt, da det er behov for ytterligere utbedringer.

Forsvarsbygg leier 4 av de 16 brakkebyggene som fredag ble stengt etter pålegg fra kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Forsvarsbygg gjennomførte mandag uavhengige tredjepartskontroller av brakkene på Kjeller og Akershus Festning.

- Vi vil ikke åpne byggene før vi er helt sikre på at det er trygt for kundene våre, sier Markedssjef i Forsvarsbygg Utleie, Thomas Odiin.

Følgende er status mandag kveld:

Grunnundersøkelser gjennomføres for brakker på Kjeller
Brakken som leies ut til FLO/TV på Kjeller vil fortsatt holdes stengt. Forsvarsbygg gjennomførte lørdag en kontroll av brakken på Kjeller. Her kunne Forsvarsbygg ikke gå god for at fundamenteringen var tilfredsstillende og valgte derfor, i samråd med PABAS rådgivende ingeniører, å stenge bygningen umiddelbart. Forsvarsbygg utbedret, i samarbeid med Uniteam AS, brakkens fundamenter. Dette arbeidet ble fullført lørdag kveld.

På bakgrunn av opplysninger som kom frem i Stavanger, hvor det ble indikert for stort trykk mot grunnen, valgte Forsvarsbygg å stenge begge brakkene på Kjeller i påvente av en uavhengig tredjepartskontroll mandag. Kontrollen, som ble gjennomført i samarbeid med PABAS og Skedsmo Kommune mandag, indikerer at det også på Kjeller kan være for høyt trykk mot grunnen, tiltross for at disse modulene er vesentlig lettere enn de i Stavanger. Forsvarsbygg vil derfor allerede tirsdag morgen gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser i samarbeid med geolog fra firmaet Noteby.

- I påvente av den geologoske rapporten må vi avvente gjenåpning og eventuelle ytterligere tiltak. Vi vil ikke åpne byggene før vi er helt sikre på at det er trygt for kundene våre, sier Markedssjef i Forsvarsbygg Utleie, Thomas Odiin.

Akershus Festning
To brakker på Akershus Festning er midlertidig stengt og kundene er informert. En av brakkene ble stengt søndag og vil ikke åpnes igjen. Dette fordi midlertidig reparasjon ikke er aktuelt. Riggen er derfor stengt inntil videre. Forsvarsbygg og Forsvarets Stabsmusikk er allerede i dialog og jobber sammen om å finne en midlertidig løsning.

For den andre brakken iverksatte Forsvarsbygg, i samarbeid med Uniteam AS, tiltak med å forsterke brakkens fundamenter. Dette arbeidet ble ferdigstilt søndag kveld. Under tredjepartskontrollen ble det avdekket behov for ytterligere utbedringer, for øvrig har man også her samme problemstilling som på Kjeller.

- Brakken holdes stengt inntil en sikker og godkjent løsning er på plass og arbeidene med utbedring er gjennomført. Vi må få komme tilbake til en mer detaljert fremdriftsplan, sier Markedssjef i Forsvarsbygg Utleie, Ola Løvlien.

Det er bygningssjefene i kommunene som gir endelig klarsignal for gjenåpning av de stengte brakkebyggene.

Jåtta i Stavanger fortsatt stengt
Brakkebygget på Jåtta ble heller ikke gjenåpnet. Det er klart etter at Forsvarsbygg har sluttført en kontroll utført av uavhengige eksperter, som indikerer at trykket på grunnen er for høyt. Dette innebærer at fundamenteringen må forsterkes. Uniteam, som eier brakkebygget, har ansvaret for å utbedre og dokmentere løsningen.

- Vi satser på at sikringsarbeidene kan igangsettes snarest. Vi antar per i dag at det vil ta minst en uke fra arbeidene starter til brakkene kan gjenåpnes, sier Per Egil Steen. For det personellet som har sin arbeidsplass i bygget, vil omplassering til andre lokaler være aktuelt.


For mer informasjon kontakt:

  • Markedssjef Markedsområde Oslofjord (Kjeller), Forsvarsbygg Utleie, Thomas Odiin, mobil: 95 23 25 63
  • Markedssjef Markedsområde Oslo (Akershus Festning), Forsvarsbygg Utleie, Ola Løvlien, mobil: 99 20 83 54
  • Kommunikasjonssjef Forsvarsbygg Utleie: Cecilie Jentoft, mobil 91 11 36 67
  • Prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Vest (Stavanger), Per Egil Steen, mobil 924 42 764

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.