Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Energiledelse i Forsvaret:Etablering av energioppfølgingssystem (EOS) er i full gang

Første fase av energiledelse med etablering av energioppfølgingssystem (EOS) er i full gang i alle markedsområder. - Dette er kanskje den viktigste enkeltaktiviteten for en systematisk reduksjon av energibruken i Forsvaret, sier programansvarlig for innføring av "Energiledelse i Forsvaret" Gunnar B Solbjørg i Forsvarsbygg Utleie, Eiendomstjenester.

- Gjennom dette tiltaket skal vi dokumentere og realisere det store potensialet for sparte og konverterte kWh som har ligget urørt i våre bygg og anlegg. Nå gjelder det å få kontroll på energibruken gjennom regelmessige registreringer. Detter gjør vi i en felles web-portal (Energinet.net) hvor all energibruk blir registrert, sier Solbjørg.

Vi innhenter automatisk energibruk fra målere av elektrisitet, olje, gass, fjernvarme med mer. Dette skjer via egne utviklede loggere, via SD, via energiverk eller andre eksisterende innsamlingssystemer.

Energinet er et enkelt og brukervennlig system for energiadministrasjon både for ledelse, fagpersonell og leietakere. Dette verktøyet sørger for at vi alle opprettholder energifokus med minimalt bruk av tid og resurser. Systemet gir automatisk nyttig og riktig informasjon til rett person og til rett tid.

Vårt fokus vil være å få kontroll på energibruken gjennom regelmessige registreringer. Vi har som mål at vi i løpet av 1 og 2 kvartal 07 skal ha ferdigstilt installasjon av nye målere og loggere på alle større bygg og anlegg.

Energiregistreringene blir koblet mot utetemperatur slik at unormalt forbruk raskt oppdages. Dermed kan vi raskt tette energilekkasjer.

Image "11022_1.jpg" without description

EKSEMPEL: Briggen etter tiltak i MO Bergen

Gjennom EOS/Energinet vil vi kunne dokumentere økt kvalitet på drift. Med dette verktøyet kan driftspersonellet avdekke og dokumentere dårlige løsninger, forslå driftsforbedringer, delta i planlegging av endringer, etterprøve tiltak og synliggjøre sin egen rolle. Tilsvarende kan våre leietakere få ut statistikker på overordnet nivå og på enkeltbygg og på den måten budsjettere, sjekke prognoser og justere kostnadskalkyler. Leietakerne vil suksessivt bli involvert utover våren.

Vi vil også få kartlagt hvilke arbeidsoppgaver som trenger energi, hvor mye og hvilken type energi vi trenger til hver tjeneste, og hvordan vi best kan fremskaffe denne energien til minst mulig kostnad

- Vi jobber nå langsiktig og målbevisst for å øke kvaliteten på drift gjennom å dokumentere en sikker og lønnsom energibruk med den samme eller bedre service som før, samtidig som penger spares, forurensningen minker og klimaet bedres. På denne måten kan vi markedsføre vårt samfunnsansvar med konkrete handlinger og god dokumentasjon, avslutter Gunnar B Solbjørg.

Tekst: Forsvarsbygg Utleie

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.