Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Energiledelse i Forsvaret:Store besparelser - enkle tiltak

Rena leir er en ny leir hvor de eldste byggene kun er 10 år gamle. Likevel er det muligheter for reduksjoner i energibruken. Prosjektleder Stein Rune Enger i Forsvarsbygg Utleie, Markedsområde Østlandet forteller at det er avgjørende å ha en god dialog med leirledelsen og de ulike brukerne når man skal spare energi.

- Bare ved å få justert ned varme og ventilasjon samt å få slått av PC’er og andre maskiner ved avdelinger og verksteder under en juleferie, ga en besparelse på ca. 50 000 kroner. Men dette er nærmest en kuriositet i forhold til de store, varige tiltakene, sier Enger.

De store besparelsene er oppnådd med relativt enkle tiltak slik:

  • Driftstidene for ventilasjon, varme og belysning ble trimmet i samråd med representanter for brukerne
  • Sparedyser på alle dusjer ble installert og alle servantbatterier ble justert
  • Behovsstyring av ventilasjonsanleggene i messa og noen verkstedhaller.
  • I forlegningskorridorer er nå ”nattbelysning” standard. Dette er tilstrekkelig for passasje. Full belysning oppnås i 10 minutt ved å trykke på lysbryter.
  • Det jobbes fortløpende med montasje av energistyrende automatikk i alle større bygg. Det er fri tilgang på lys, varme og ventilasjon i avtalt kjernetid. Utenfor kjernetid betjenes brytere for kjøp av ekstra tid.
  • Det er iverksatt bedrede varslingsrutiner avdelingsvis for senking av anlegg ved fravær og redusert aktivitet.
  • Det bestrebes å sy inn energitiltak ved alle ombygginger, utvidelser eller bruksendringer i bygg og anlegg.

Ovennevnte til tross for at aktiviteten i leiren har øket betydelig.

Men det beste av alt; de to første tiltakene gir inntjening fra dag 1 og de andre er tilbakebetalt på under året.

Image "11016_2.jpg" without description

FORNØYD KUNDE: Stabssjef i Østerdal Garnison, Nils Arne Skaret (t.h.) er svært fornøyd med å spare penger på energi, og ønsker utvidelse av prosjektet velkommen. Markedssjef i MO Østlandet, Åge Mohaugen (t.v.) til venstre og prosjektleder Stein Rune Enger, MO Østlandet (i midten) viderefører gode erfaringer til flere leire.


- Motivasjon av personell skaper blikk for energieffektivitet og gode tiltak. Forutsetning for suksess er kontroll over energibruk til el-, varme- og vannforbruk. Dette løses ved et energiregistrerings og -overvåkningssystem for energi, hvor vi kan følge med og ta ”action” ved avvik i energibruken. Det er dette som kalles energiledelse, og vi skal spare enda mer, forteller Enger.

Over i fase II
Energiprosjektet har gått over to år, men avsluttes nå for å gå over i fase II ”Energiledelse i Forsvaret”, som er et landsdekkende energieffektiviseringsprosjekt.

- Rena leir har oppnådd meget gode resultater. Man har spart 15% tilsvarende ca. 5 millioner kWh/år eller 3,75 millioner kroner, sier programansvarlig Gunnar B. Solbjørg i Eiendomstjenester i Forsvarsbygg Utleie.

Målet i fase II er å spare ytterligere 5% i Rena leir, dvs totalt 20%.

- Dette skal vi klare bl.a. ved å videreføre lysstyring i alle større bygg samt prøve å optimalisere ventilasjonsanleggene, avslutter Stein Rune Enger.

Tekst og foto: Forsvarsbygg Utleie

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.