Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Et historisk samferdselsprosjekt på Moss Lufthavn Rygge

Siden etableringen i 1954 har Rygge flystasjon vært drevet som en ren militær flyplass, men fra oktober i år skal flyplassen stå klar til bruk også for sivil trafikk. Forsvarsbygg er sammen med Luftforsvaret ved 137. Luftving og Rygge Sivile Lufthavn AS en av tre partnere i prosjektet.

-Vi er stolte av at Forsvarsbygg får lov til å være en del en del av et slik omfattende prosjekt som vil gi positive ringvirkninger for regionen, næringslivet og Forsvaret. Ikke minst er jeg glad for et godt samspill med Luftforsvaret og internt i Forsvarsbygg. Rygge er i dag hjembase til blant annet 720 helikopterskvadron og 717 skvadron. Opprustingen vi gjennomfører vil heve standarden på flystasjonen, uttaler prosjektsjef i Utvikling Øst; Jens Levi Moldstad.

Stramme tidsfrister
Anleggsarbeidet pågår i dag for fullt. Prosjektleder Dag Arne Johansen fra Forsvarsbygg Utvikling er fornøyd med den fremdrift han ser: - Prosjektet har utrolig stramme tidsfrister og en rekke komplekse utfordringer som må løses underveis, men vi er i rute takket være kjempeinnsats og samspill fra gode kolleger i Forsvarsbygg og Luftvingen, samt skikkelig ”stå på vilje” fra entreprenører og andre samarbeidspartnere. –Det at vi er samlokalisert med 137. Luftving og en del av samme prosjektorganisasjon som Luftvingen har vært et viktig suksesskriterium i seg selv. Det har sikret effektive prosesser, understreker Johansen.

Nytt rullebanedekke
Et av anleggene som sårt trengte en oppgradering var selve hovedrullebanen som var sterkt preget av mange års bruk.

–Vi har nå lagt nytt banedekke, noe som har vært helt nødvendig for å sikre full drift fra oktober. Kun mindre arbeider, deriblant noe banelysmontering gjenstår før rullebanen er fullført. I tillegg er rullebanen oppdatert med moderne bremsewiresystem RAG (Runway Arresting Gear) og nytt navigasjonsutstyr.

Rygge Air Show
I tillegg til bruk fra oktober vil den splitter nye banen bli mye brukt på et stort, internasjonalt flystevne nå førstkommende helg, ”Rygge Air Show”. -Vi gleder oss over at publikum fra fjern og nær da vil få mulighet til å se våre anlegg på nært hold, påpeker Johansen entusiastisk. En rekke fly fra inn og utland vil delta på det omfattende arrangementet, som antas å trekke store publikumsmasser til Rygge. (For mer info om flyshowet se www.ryggeairshow.no )

Godt internt samarbeid nødvendig
Forsvarsbyggs rolle i prosjektet berører både Utvikling, Utleie, Skifte, Rådgivning og Eiendom, og forutsetter godt samarbeid og tett dialog. Forsvarsbyggs oppgaver i prosjektet er blant annet:

• Utarbeide en helhetlig lufthavnplan i samarbeid med 137. Luftving (masterplan)

• Tilpasse infrastrukturanleggene

• Oppgraderinger i forhold til sivile krav fra Luftfartstilsynet

• Miljøtiltak

• Støytiltak

• Økonomistyring og oppfølgning

• Drift av anleggene i ettertid

-Samarbeid med de andre forretningsområdene i Forsvarsbygg er en forutsetning for at vi er der vi er i dag, men ikke minst hvor vi ønsker å være den dagen den nye flyplassen tas i bruk, understreker Johansen. I tillegg trekker han frem arbeidet med de nye driftsavtalene som Luftvingen skal inngå. –Luftvingen har gjort en kjempeinnsats i dette arbeidet, understreker han.

Sterkt miljøfokus
Prosjektet på Rygge har et klart miljøfokus i både planleggings- og gjennomføringsfasen av byggeprosjektene.- Miljø er et tema vi tar på alvor, vi er veldig bevisst på vårt samfunnsansvar, forteller Johansen. I tillegg er all fremtidig aktivitet på flyplassen underlagt en egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Østfold. Som en del av dette viktige miljøarbeidet bygges blant annet en ny avisingsplattform hvor et av de viktigste målene har vært å oppnå en miljømessig god behandling av flyavisingsvæske. I tillegg gjennomfører Forsvarsbygg en tiltaksutredning av utvalgte nabohus, og vil utføre eventuelle støytiltak, slik at innendørs støynivået hos berørte naboer er innenfor de forskriftsmessige støygrensene.

-Mye arbeid gjenstår naturligvis, men vi er i rute og godt fornøyd, avslutter Johansen som ser frem til at den oppgraderte flyplassen kan tas i ordinær bruk fra oktober.

Image "11120_1.jpg" without description


Fra venstre Jan Erling Sjøgreen i MO Oslofjord/
Forsvarsbygg Utleie, Jens Levi Moldstad og
Dag Arne Johansen i Forsvarsbygg Utvikling
ute på den nye flystripa.

Tekst: Trond Enemo

Foto: Alejandro Perez

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.