Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Flerbruk i Forsvarets øvingsområder i Åmot kommune

(Pressemelding:) Forsvarsbygg har sammen med Åmot kommune og Østerdal garnison utarbeidet en plan for flerbruksordninger i Forsvarets øvingsområder i Åmot kommune. Planen redegjør for hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for sivil bruk av områdene. Et nyhetsbrev som sendes husstander vil gi lettfattelig informasjon om hva folk må forholde seg til når de skal inn i øvingsområdene.

Det er sikkerheten for folk som har vært styrende for flerbruksordningene. Et viktig prinsipp er derfor å kontakte skytefeltadministrasjonen før man skal inn i områdene, slik at de som er ansatt her har oversikt over sivil ferdsel. Det er områdene for skarpskyting og blindgjengerområdet i Regionfelt Østlandet (rød sone) som er mest begrensende for mange av flerbruksordningene. –Etter vårt syn gir planen gode muligheter for sivil bruk av feltene til friluftsliv, jakt og fiske, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen, Jens Levi Moldstad.

Bakgrunn
Stortinget har bestemt at planer for flerbruksordninger skal utarbeides for alle skytefelt. Planen som nå er utarbeidet omfatter Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Forsvarets bruk av Rena elv og Løpsjøen. Lag og organisasjoner har også gitt sine innspill til planen. Mange av innspillene er imøtekommet, men det er også fremkommet ønsker om sivil bruk av områdene som Forsvaret av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan imøtekomme. Oppfølging av flerbruksordningene vil drøftes i Samarbeidsrådet. Forsvarsbygg har anmodet Politimesteren i Hedmark om opphevelse av det generelle ferdselsforbudet med virkning fra 23. juni 2007. Det generelle forbudet ble vedtatt i mars 2004.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;
Prosjektsjef Jens Levi Moldstad, telefon 91 16 65 97
Prosjektleder Plan og miljø Are Vestli, telefon 99 24 17 48
Kommunikasjonsleder Heidi Sørskog, telefon 91 86 31 77

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.