Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fokus på holdninger og etikk

- Forsvaret skal opptre ryddig og troverdig, både som organisasjon og som enkeltpersoner, understreker forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun lanserer i dag både etiske grunnregler for forsvarssektoren, etiske retningslinjer for næringslivskontakt og en varslingskanal for økonomiske misligheter.

Forsvarsministeren er opptatt av at forsvarsansatte skal opptre ryddig og redelig. Det gjelder selvfølgelig både på egen arbeidsplass og overfor eksterne.

De oppdaterte etiske grunnreglene for forsvarssektoren er en oppfølging av handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse, som kom i fjor. Grunnreglene skal i større grad gjenspeile de nye, etiske retningslinjene for statstjenesten fra 2005.

- Muligheter og positive sider for de ansatte, som åpenhet, ytringsfrihet og arbeidsmiljø, er fokusert i større grad enn tidligere, og ikke bare plikter og begrensninger i tjenesteutøvelsen, sier forsvarsministeren.

Ryddig kontakt med næringslivet
Også retningslinjene for næringslivskontakt er nye. Hensikten med regelverket er å presisere og konkretisere hvilken atferd som aksepteres og forventes av alle medarbeidere i forsvarssektoren når det gjelder næringslivskontakt og kundepleie.

- At ansatte har kontakt med representanter for næringslivet er naturlig og nødvendig. Men kontakten skal foregå på en måte som er ryddig for begge parter. Disse retningslinjene er ment som hjelp og rettesnor for å kunne manøvrere trygt innenfor gjeldende lover og regelverk, sier Strøm-Erichsen.

I retningslinjene er det blant annet lagt inn en del eksempler på situasjoner – som er plassert i trafikklys med rødt, gult eller grønt lys. Dette skal angi ønskede vurderinger og atferd i forhold til problemstillinger som forsvarsansatte vil kunne støte på i tjenesten.

Varsling av økonomiske misligheter
Samtidig åpner forsvarsministeren en varslingskanal for økonomiske misligheter. Den er åpen for både forsvarsansatte og eksterne, som kunder og leverandører. Ved å innføre et fast telefonnummer, e-postadresse og adresse skal det være enkelt og trygt å varsle eller be om råd.

- Varslerne skal føle seg ivaretatt og beskyttet. De skal oppleve at den de rapporterer til tar varslingen på alvor og følger opp, sier forsvarsministeren.

Les mer:

Mer informasjon om de etiske retningslinjene og varslingskanalen finner du på FDs nettsider under temaet Etikk og varsling:

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.