Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg begjærer om opphevelse av ferdselsforbud i Regionfelt Østlandet

Forsvarsbygg har nå anmodet om opphevelse av ferdselsforbudet i Regionfelt Østlandet med virkning fra 23. juni 2007. Det mest sentrale anlegget i regionfeltet ble åpnet 31. mai i år, og omfanget av anleggsvirksomheten er i ferd med å avta. Samtidig er det nå etablert en infrastruktur som gir informasjon og kontroll med ferdsel inn og ut av Regionfelt Østlandet.

Generelt ferdselsforbud
Politimesteren i Hedmark innførte den 23. mars 2004 et generelt ferdselsforbud for allmennheten innenfor Regionfelt Østlandet. Vedtaket ble fattet for å sikre gjennomføringen av den planlagte og vedtatte anleggsvirksomheten for etableringen av regionfeltet. Grunnlaget for vedtaket var risikoen for at anleggsarbeidet kunne bli hindret av sivile ulydighetsaksjoner og med hensyn til den generelle sikkerheten i forbindelse med anleggsområdene.

God kontroll med ferdsel
Skytefeltadministrasjonen ved Rødsætra er nå bemannet for å ha kontroll med all ferdsel og for å kunne gi informasjon om bruk av Regionfelt Østlandet, både til militære og sivile brukere. Oppmerksomheten om utbyggingen er nå av en annen karakter enn for noen år tilbake. -Vi er derfor av den oppfatning av at det ikke lenger er behov for å opprettholde ferdselsforbudet, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;
Prosjektsjef Jens Levi Moldstad, telefon 91 16 65 97
Prosjektleder Plan og miljø Are Vestli, telefon 99 24 17 48
Kommunikasjonsleder Heidi Sørskog, telefon 91 86 31 77

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.