Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg med viktige bidrag til Cold Respons

Forsvarsbygg understøttet også i år vinterøvelsen Cold Respons i Nord-Norge, og for første gang var vi koblet direkte til hovedkvarteret som har ansvaret for logistikkstøtte til alle avdelinger. Mer enn 8.500 soldater fra 16 land deltok på øvelsen. Tilbakemeldingene på innsatsen og bidraget fra Forsvarsbygg er gode.

Den årlige vinterøvelsen i Nord-Norge, Cold Response, ble avsluttet den 14. mars. Dette er årets største Forsvarsøvelse og i år deltok over 8.500 soldater fra mer enn 16 land. Øvelsen bruker det meste av Troms fylke samt nordlige Nordland, og pågår både til lands, til havs og i lufta med.

Joint Logistic Support Group
Under øvelsen har Forsvarsbygg vært koblet til en felles logistikkorganisasjon kalt Joint Logistic Support Group (JLSG). Denne består av personell fra alle tre forsvarsgrenene, og som har levert logistikktjenester til alle øvende avdelinger.

Forsvarsbygg har hatt en forbindelsesoffiser i JLSGs hovedkvarter for å koordinere støtten innen eiendommer, bygg og anlegg.

- En glede å samarbeide med Forsvarsbygg
Forsvarsbygg har gitt et avgjørende bidrag til at øvelsen har vært mulig å gjennomføre. Særlig har Forsvarsbyggs tre markedsområder Midt-Troms, Hålogaland og Bodø bidratt aktivt.

Major Harry André Esp har koordinert vertslandsstøtten under øvelsen, og er full av lovord overfor Forsvarsbygg:

- Det har vært en glede å samarbeide med Forsvarsbygg på alle områder. Hurtig respons på behov er vi avhengige av når vi skal ta i mot og sette opp staber og avdelinger for denne øvelsen, og det har vi fått. Serviceinnstillingen fra Forsvarsbygg har vært upåklagelig og da blir vår oppgave mye enklere. Dette har vært gjennomgående for alle fagfelt, sier Esp.

Image "11028_2.jpg" without description

 

 

 

 

 

 

Store forberedelser og økt driftsinnsats
I forbindelse med vinterøvelsen er mer en 112.000 kvadratmeter bygningsmasse aktivert som ikke er i daglig bruk. Dette krever store forberedelser og økt driftsinnsats.

Behovene i forbindelse med en storøvelse som dette er langt utover det markedsområdene daglig er dimensjonert for, og må derfor løses med en betydelig merinnsats fra de ansatte, supplert med innleide resurser i et allerede stramt marked.

Miljøkonsekvensanalyser
Miljøseksjonen i Forsvarsbygg Rådgivning har i de siste årene støttet øvelsene med utarbeidelse av miljøkonsekvensanalyser som har dannet grunnlaget for øvingskartene.

Dette er en leveranse med avgjørende betydning for en vellykket øvelse ut fra en miljømessig vurdering. Dette arbeidet gir også denne seksjonen en betydelig militærfaglig innsikt og forståelse som gjør dem til anda bedre miljørådgivere for Forsvaret.

Til neste år vil Forsvarsbygg bli ytterligere utfordret da øvelsen nesten dobles med inntil 15.000 deltakere.

Tekst: Jon Alfred Hassel, Beredskapsoffiser Forsvarsbygg Rådgivning - INTOPS og beredskap

Les mer om Cold Response

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.