Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs regnskap for 2006:– Økt verdiskaping gjennom oppnådde effektiviseringskrav og bedre leveranser

Forsvarsbyggs resultater for 2006 viser at virksomheten har nådd de krav som Stortinget har satt til konkurransedyktige priser på husleie og eiendoms-tjenester. Kvaliteten på Forsvarsbyggs leveranser er ytterligere forbedret gjennom 2006 og kundene er mer fornøyd.

Forsvarsbygg gjennomfører en betydelig eiendomsreform gjennom å bygge, drifte og selge eiendom for Forsvaret, og leverer et resultat for 2006 som viser at virksomheten bidrar til økt verdiskapning for Forsvaret gjennom stadig bedre leveranser, mer fornøyde kunder og kostnadseffektivisering.

- Vi ser nå for alvor resultatet av Forsvarsbyggs arbeid de siste årene. Vi har redusert Forsvarets areal med 2 millioner kvadratmeter, og redusert kostnadene knyttet til eiendom med 800 mill kroner årlig. Vårt arbeid har dessuten gjort at kostnadene knyttet til eiendomsvirksomheten i Forsvaret er blitt mer synlige og oversiktlige, sier administrerende direktør Frode Sjursen.

- I 2006 har vi vist god ressursstyring både på drift- og prosjektsiden, sier Sjursen som legger til at Forsvarsbygg i 2007 dessuten vil jobbe ytterligere for å øke kundetilfredsheten.

Regnskapstallene for 2006 viser at Forsvarsbygg leverer et resultat på 526,2 millioner kroner, målt etter kontantprinsippet. Av dette er kr 501 millioner overført til Forsvarsdepartementet i løpet av året, og benyttet til investeringer i Forsvaret. Resterende er satt av i et reguleringsfond, som i samråd med Forsvarsdepartementet disponeres til prioriterte formål i og utenfor Forsvarsbygg i fremtiden.

Forsvarsbygg Utvikling, som bygger og rehabiliterer Forsvarets eiendommer, leverte gjennom året totalt produksjonsvolum på 1.516 millioner kroner.

Forsvarsbygg Utleie genererer størstedelen av Forsvarsbyggs driftsinntekter gjennom utleieinntekter og salg av eiendomstjenester, totalt 2.173 millioner kroner i 2006.

Skifte Eiendom nådde Stortingets reviderte krav for 2006 på 411 millioner kroner, og solgte forsvarseiendommer med et endelig netto kontantresultat på 433,4 millioner kroner. Dette er midler som går direkte tilbake til drift og modernisering av Forsvaret. Det ble avhendet omlag 295 000 kvadratmeter eiendom i 2006.

Forsvarsbygg Rådgivning solgte i 2006 rådgivningstjenester for 82,3 millioner kroner.

Nasjonale Festningsverk brukte 36,6 millioner på grunnleggende og verdibevarende vedlikehold av festningsanleggene. Videre tjente NFV inn 41,3 millioner på leieinntekter og 6,5 millioner på salg av rådgivningstjenester både til og utenfor Forsvaret.

Disponering av resultat – overføring til eier:

           

2006

Driftsresultat (eks. resultat Skifte Eiendom):     

kr 526,2 mill kr

Resultat Skifte Eiendom (salg):

kr 433,4 mill kr

Avsatt til reguleringsfond

kr 25,2 mill kr

Overføres eier:         

kr 934,4 mill kr

Forsvarsbygg avlegger også regnskap i henhold til regnskapslovens prinsipper.

Forsvarsbygg deler den økonomiske fremstillingen av virksomheten i to enheter: Forvaltningsenheten (Forsvarsbygg som virksomhet) og Eiendomsenheten (eiendomsporteføljen som Forsvarsbygg forvalter på vegne av Forsvarsdepartementet). Det avlegges dermed ikke et samlet konsernresultat og balanse for de to enhetene i henhold til regnskapslovens prinsipper. I rapportering til statsregnskapet rapporterer Forsvarsbygg kontantresultatet for de to enhetene samlet.

Last ned Forsvarsbyggs internregnskap med resultat, balanse og noter (pdf)

_______________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Frode Sjursen

Administrerende direktør

92 09 08 18

Nina Eidem

Kommunikasjonsdirektør

92 82 14 82

Ronny Wiker

Økonomidirektør

48 89 80 05

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.