Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grønn varme til Rena leir

I dag undertegnes avtalen om kjøp av oppvarming i Rena leir basert på bioenergi. Leverandøren er Solør Bioenergi Holding AS. - Jeg er veldig godt fornøyd med at vi gjennom denne avtalen tenker spesielt på klima og miljø samtidig med at den bidrar til å effektivisere Forsvaret, sier markedssjef Åge Mohaugen i Forsvarsbygg. Ved bruk av bioenergi som energikilde i Rena leir vil det bli årlige besparelser på tre millioner kroner.

Fleksibelt anlegg

Avtalen som i dag er inngått gjelder for en periode på 15 år, og vil også medføre en årlig reduksjon på 5 000 tonn CO2. - Vi i Forsvarsbygg ser det dessuten som veldig positivt at vi med dette bidrar til å bedre miljøet ved å velge fornybar energi i stedet for fossilt brensel, uttaler Jens Levi Moldstad som er prosjektsjef i Forsvarsbygg. Anlegget skal være fleksibelt med hensyn til mulige valg av type og form for biobrensel. Det skal stå ferdig til å avgi varme til fyringssesongen 2008-2009.

Image "11239_3.jpg" without description
Bak fra venstre sees Prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Øst og Plasskommandant Østerdal garnison Brigader Kristin Lund. Foran fra venstre sitter Sjef Markedsområde Østlandet Åge Mohaugen og Daglig leder i Solør Bioenergi Holding Erik Lynne, som signerte avtalen på vegne av partene

Tilbudskonkurranse

Forsvarsbygg har gjennomført en tilbudskonkurranse for anskaffelse av bioenergi som energikilde i Rena leir. Ved konkurransens utløp var det kommet inn fem tilbud. Alle tilbud ble gjennom evalueringsprosessen funnet å tilfredsstille konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav. Endelig valg av tilbyder er derfor kun vurdert ut fra pris pr KWh. Solør Bioenergi Holding AS leverte tilbudet med laveste pris.

Forsvarsbygg satser på energiledelse

Bruk av bioenergi som varmekilde til Rena leir er i tråd med målsettingen om å ha klimavennlig oppvarming av bygg, og er en del av energiledelsesprosjektet i Forsvarsbygg. I prosjektet gjennomføres det forskjellige tiltak som sparer miljøet for forurensning og reduserer energikostnadene. Forsvarsbygg legger vekt på miljøaspektene både når det gjelder byggeprosess, vedlikehold, drift, forvaltning og avhending.


Tekst: Heidi Sørskog 
Foto: Trond Enemo

Image "11239_2.jpg" without description

Sammen for grønn varme til Rena leir. Fra venstre: Prosjektsjef Forsvarsbygg Utvikling Øst Jens Levi Moldstad, Daglig leder Erik Lynne i Solør Bioenergi Holding og sjef Forsvarsbygg Markedsområde Østlandet Åge Mohaugen

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.