Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informasjonsmøte for entreprenører i Troms

Det planlegges med oppstart av en rekke nye prosjekter i Troms, med nytt undervisnings- og ledelsesbygg på Setermoen og ny flerbrukshall på Skjold som to av de største. Forsvarsbygg inviterer derfor entreprenører og leverandører til informasjonsmøte på Setermoen for å orientere om kommende prosjekter.

Prosjektene spenner fra komplekse bygg til mindre enkeltprosjekter og med planlagt oppstart i løpet av det kommende året. Forsvarsbygg Utvikling Nord inviterer leverandører som kan være interessert i å delta i konkurranse om oppdrag eller som er aktuelle underleverandører til nærmere orientering om planene. Det skjer på kommunehuset, Setermoen torsdag 8. mars 2007 klokka 12 og etterfølges av befaring både i Setermoen leir og til Skjold leir for de som ønsker.

- Vi hadde nylig et tilsvarende møte i Bodø, og der var nesten tretti firmaer tilstede. Vi tror det er viktig at potensielle leverandører er best mulig orientert om hvilke oppdrag som er underveis, og vi regner med godt besøk også på Setermoen 8. mars, sier prosjektsjef Geir Tony Andreassen i Forsvarsbygg Utvikling Nord.

Nærmere opplysninger om møtet fås hos kommunikasjonsrådgiver Terje Bartholsen på telefon 924 35 520 – eller på e-post: terje.bartholsen@forsvarsbygg.no

(Bildet er fra et tilsvarende informasjonsmøte for entreprenører i Bodø i februar).

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.