Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Klart for ”take off” på Moss Lufthavn Rygge

Den tradisjonsrike flyplassen i Østfold er nå klar for et historisk sambruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Forsvarsbygg har sammen med Luftforsvaret ved 137. Luftving og Rygge Sivile Lufthavn AS vært en av tre partnere i dette samarbeidet, og den 17. oktober tar det første charterflyet av. I den forbindelse overleverte mandag den 8. oktober Forsvarsbyggs administrerende direktør, Frode Sjursen, det moderne anlegget til flyplassjef Erik Gulseth og Generalinspektøren i Luftforsvaret.

-Her på Rygge har samarbeid mellom det offentlige og private gitt Forsvaret en topp moderne flystasjon, samt at landsdelen har fått en attraktiv sivil flyplass, uttalte Sjursen ved markeringen. Videre trakk Sjursen frem det gode samspillet med Luftforsvaret og ikke minst internt i Forsvarsbygg som et viktig suksesskriterium for at prosjektet har kommet i mål på en god måte. I den sammenheng rettet han en stor takk til alle i Forsvarsbygg som har arbeidet med prosjektet.

Ambisiøse krav til fremdrift

De store tunge anleggsarbeidene tok ikke til før i februar tidligere i år, og prosjektet innebar derfor ambisiøse krav til fremdrift og leveranser. Prosjektleder Dag Arne Johansen fra Forsvarsbygg Utvikling er fornøyd med den jobben som er gjort: - Prosjektet har hatt utrolig stramme tidsfrister og en rekke komplekse utfordringer som måtte løses underveis, men vi kom i mål takket være kjempeinnsats og samspill fra gode kolleger i Forsvarsbygg og Luftvingen, samt topp innsats fra entreprenører og andre samarbeidspartnere.

Utbygging og drift

Ett av anleggene som måtte oppgraderes på kort tid var selve hovedrullebanen. –Vi har nå lagt nytt banedekke, noe som har vært helt nødvendig for å sikre full drift fra oktober. I tillegg er rullebanen oppdatert med moderne bremsewiresystem, såkalt Runway Arresting Gear (RAG) og nytt navigasjons- og lysutstyr. Dessuten har Forsvarsbygg fått på plass nye styrings- og overvåkningsanlegg, utvidelser av taksebaner, ny moderne og miljømessig avisingsplattform, seks beredskapsdammer, samt skilting/merking og fjerning av ulike hindre. Det gjenstår fortsatt noen mindre arbeider, først og fremst knyttet til oppsett av et viltgjerde og nødvendig oppfølging av de byggeoppdrag som er utført på flyplassen. -Et annet viktig arbeid fremover er naturligvis selve driften av anleggene, ulike miljø- og støytiltak og økonomistyring. –Jeg er svært godt fornøyd, dette har vært lagarbeid av beste merke, uttaler Johansen.

Miljø- og samfunnsansvar

Prosjektet på Rygge har hatt et klart miljøfokus i både planleggings- og gjennomføringsfasen. - Miljø er viktig, og vi er veldig bevisst på vårt samfunnsansvar, forteller Johansen. Blant annet er all fremtidig aktivitet på flyplassen underlagt en egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Østfold. Som en del av dette viktige miljøarbeidet står nå en ny avisingsplattform klar til bruk. -Dette anlegget vil sikre en miljømessig god behandling av flyavisingsvæske, påpeker Johansen. I tillegg gjennomfører Forsvarsbygg en tiltaksutredning av utvalgte nabohus, og vil utføre eventuelle støytiltak, slik at innendørs støynivå hos berørte naboer er innenfor de forskriftsmessige støygrensene.

Mange aktører

-Prosjektet har vært spesielt ved at det har involvert en rekke aktører, understreket Sjursen videre. Både Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet og en rekke andre myndigheter deriblant Fylkesmannen i Østfold, Østfold Fylkeskommune, Moss, Råde, Rygge og Våler kommuner, samt Luftfartstilsynet og Statens forurensningstilsyn har vært inne som en del av både plan- og byggeprosess.

–Resultatet er at Forsvaret har fått en flott og nyoppdatert flyplass, en flyplass som både sikkerhetsmessig og miljømessig er noe av det beste vi har i Norge, avsluttet Sjursen.

Tekst: Trond Enemo

Image "11183_1.jpg" without description

Moss Lufthavn Rygge
Foto: Øyvind Andersen

Image "11183_3.jpg" without description

Generalinspektøren i Luftforsvaret, Stein E Nodeland, gratulerte med en flott flyplass og roste samarbeidet mellom Luftvingen og Forsvarsbygg

Foto: Trond Enemo

Image "11183_4.jpg" without description

Frode Sjursen overrakte Nodeland og flyplassjef Gulseth et flott innrammet oversiktsbilde av Rygge tatt av fotograf Øyvind Andersen. På bildet sees fra venstre lufthavnsjef Erik Gulseth, Stein E Nodeland og administrerende direktør Frode Sjursen. Sittende sees prosjektsjef Dag Arne Johansen og prosjektstyrer Henriette Frafjord Berntsen fra Forsvarsbygg

Foto: Trond Enemo

Image "11183_5.jpg" without description

Fra venstre prosjektleder i Forsvarsbygg Dag Arne Johansen, Prosjektsjef Forsvarsbygg Utvikling Øst Jens Levi Moldstad og lufthavnsjef Oberst Erik Gulseth

Foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.