Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kurs i tidligfase

Forsvarsbygg Utvikling har gjennomført et opplæringsprogram i tidligfase. Til nå har 69 prosjektledere og prosjektmedarbeidere deltatt på kurset. Det vil bli holdt et tilsvarende kurs i begynnelsen av juni hvor interesserte i Forsvarsbygg og eksterne kan delta.

Eksterne i FD og FST kan også delta

- Vi inviterer til en siste spesial-utgave av kurset i Oslo den 6. og 7. juni, sier Carl Oscar Pedersen

Sjef i Forsvarsbygg Utvikling Stab.
Da tas det sikte på å gi et tilbud til de prosjektmedarbeidere i Utvikling som ikke deltok i første runde - og også andre EBA-interesserte i FD, FST og FB.

Gir studiepoeng
Kurset går over to dager, og omfatter tidligfasen til og med forprosjekt (normalprosedyren). Dette inkluderer behovsbeskrivelse- og begrunnelse, kravspesifisering (bruker, forvalter og eier), og løsningsdokument der alternativene blir sammenliknet blant annet ved bruk av LCC og forprosjekt.

Det legges opp til både praktiske øvelser og diskusjon i kursopplegget. Gjennomført kurs gir studiepoeng.


Gode tilbakemeldinger
I etterkant av kurset har deltakerne fylt ut et evalueringsskjema om innholdet og gjennomføringen av kurset. Tilbakemeldingene etter første kurs er jevnt over meget positive.

- I de tilfellene hvor vi har fått mer konstruktiv kritikk, har vi gjort endringer underveis for å bedre kurset, forklarer Carl Oscar Pedersen.

Interessert?

Påmelding til Lisbeth Helland i  Forsvarsbygg Utvikling stab innen 21. mai 2007. 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.