Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ledelsesbygget - det gode eksempel

Interessen var stor for Ledelsesbygget på Akershus Festning da Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Norsk Form, Riksantikvaren inviterte til et heldags symposium om arkitektur.

Temaene var konflikten mellom antikvariske interesser og nyskapende arkitektur, hvorfor antikvariske hensyn kan oppfattes som uforståelige eller uforutsigbare og hvorfor samtidsarkitektur møter motstand. Flere av innlederne brukte Ledelsesbygget som et eksempel på at bygningers bruk og uttrykk endres over tid. Denne endringen kan ofte medføre konflikt mellom antikvariske interesser og nye brukeres behov. For mens bygninger har en levetid på hundrevis av år, endres kravene og behovene til de som skal bruke byggene. Ledelsesbygget ble dermed brukt som et eksempel på en vellykket prosess med bl.a. Riksantikvaren for å omgjøre verneverdige bygg til moderne arbeidsplasser, og hvordan endring av bygninger og bygningsmiljøer både kan ta hensyn til antikvariske interesser og samtidig åpne for nyskapende samtidsarkitektur.

Arkitekt og professor ved Columbia University i New York, rektor ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, arkitekt ved Arkitektskolen i Århus og journalister fra inn- og utland var blant de 130 fremmøtte på omvisningen i Ledelsesbygget.

Image "11174_1.jpg" without description

130 interesserte ville se hvordan gamle bygg kunne omgjøres til gode og moderne arbeidsplasser i Ledelsesbygget.

Tekst: Thea Vatle Warhuus
Foto: Forvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.