Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lokalhistorisk viktig seter bygges opp igjen

Forsvarsdepartementet bevilger to millioner kroner til Glomdalsmuseet i Elverum slik at museet kan bygge opp igjen den klassiske storgårdsseteren Melgården Østseter. Den flotte seteren ble i sin tid tatt ned og flyttet på grunn av etableringen av Regionfelt Østlandet. Forsvarsbygg ga denne seteren vederlagsfritt til museet høsten 2006.

Den aktuelle setereiendommen lå opprinnelig midt inne i området som senere ble en del av Angrepsfelt Sør i det nye skyte- og øvingsfeltet. Byggene på området ble derfor etter en normal prosess med myndighetene frigitt fra vern og ble deretter planlagt solgt som en del av Skifte Eiendoms portefølje.

Stor interesse

Det viste seg imidlertidig raskt at det var stor lokal og regional interesse i å få bevart seterbyggene i størst mulig grad, samt å sikre at allmennheten kunne få tilgang til den viktige lokalhistorien som seteren representerte. Glomdalsmuseet, beliggende i Elverum kommune, sa seg derfor villig til å overta seterbygningene. Forsvarsbygg ønsket å bidra til en god løsning og ga derfor fra seg byggene til museet vederlagsfritt. Den tidligere eieren av seteren donerer dessuten alt interiøret i byggene når byggene står ferdig oppført.

Storgårdsseter

Melgård Østseter er en klassisk storgårdsseter som gir et godt bilde av arkitektur og laftet byggestil i tidligere tider i Hedmark. Selve seterstua er på cirka 150 kvadratmeter, mens fjøset har 63 båsplasser og er på til sammen 238 kvadratmeter.

Flyttedugnad

I oktober i fjor startet den nitidige prosessen med å demontere byggene og få transportert materialene til museet. Hedmark fylkeskommune har som ledd i sitt ansvar som regional kulturminnemyndighet støttet prosjektet med 170 000 kroner. Åmot kommune har gitt prosjektet 500 000 kroner fra avbøtende tiltaksmidler, mens Forsvaret har bidratt med planering av tomten på Glomdalsmuseet, samt transport av hustømmer. Forsvaret har også utbedret veisystemet på museumsområdet slik at setra kunne fraktes frem til tomten på Glomdalsmuseet.

Etter transporten til museet har materialene ligget på lagring, ettersom finansieringen rundt selve oppsettet av byggene var uavklart. Med Forsvarsdepartementets vedtak om økonomisk støtte, vil man nå endelig komme i mål med å bevare det vakre bygget for ettertida.

Samarbeid sikrer viktige verdier

Åpningen av Glomdalsmuseets nye attraksjon vil etter planen skje i løpet av andre halvår 2008, og vil markere at Forsvaret og det sivile samfunn i fellesskap kan finne frem til løsninger som sikrer viktig kunnskap og lokalhistorie.

Image "11201_1.jpg" without description

Tekst: Trond Enemo
Foto: Skifte Eiendom

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.