Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nettverksmøte om klimatiltak i næringslivet

Onsdag 28. februar var Forsvarsbygg vertskap for et forumsmøte i Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling (BBU) - Nettverk for miljø og samfunnsansvar. Tema for dagen var "Lønnsomme og nyttige klimatiltak vi kan gjøre allerede nå". Statssekretær Henriette Westhrin fra Miljøverndepartementet holdt åpningsinnlegget.

BBUs Nettverk for miljø og samfunnsansvar (Energiledelse i Forsvarsbygg

Image "11025_3.jpg" without description

Åke Appelqvist i Forsvarsbygg Utleie hadde ett innlegg om ”Energiledelse og energistyringen i forsvarets bygg”. Flere gode resultater er allerede oppnådd og det er store forventninger til fremtidige besparelser.

Prosjektet gjennomføres sammen med Forsvaret og Enova, og har en investering på totalt 160 millioner NOK frem til 2010, mens prosjektet i samme periode gir en netto reduksjon i kostnader på minst 410 millioner NOK for Forsvaret. Beregnet energibesparelse er 90 Gwh, hvorav 58 Gwh fornybar energi.

Enøk i NSB
Tor Olaf Andersen fra NSB fulgte opp med presentasjon av NSBs ENØK-prosjektet for persontog for 2005-2009, der det er oppnådd betydelige reduksjon i kraftforbruket. NSB bruker årlig ca 380 Gwh elkraft til persontrafikk. Prosjektet har en målsetting om å redusere energiforbruket med 60Gwh i året, og har en investeringsramme på 118 millioner NOK i en periode på 5 år. Ved status pr 2007 ligger man an til en besparelse på 72,80 Gwh og mellom 20-30 millioner NOK pr år.

Deltakerne på møtet gav uttrykk for at de lot seg inspirere av de gode økonomiske og energibesparende gevinstene disse prosjektinvesteringen har gitt.

Hvordan komme i gang?
Grønt i praksis – GRIP ved Rune Drægni presenterte flere gode eksempler på bedrifter med gode miljøvennlige tiltak. Videre informerte han om hvordan GRIP kan bistå med råd om tiltak og verktøy for å komme i gang.

Akershus Fylkeskommune – Grønn bølge, ved Stig Hvoslef, presenterte samarbeidsprosjektet for lavere klimagassutslipp og bedre luftkvalitet i Osloregionen. – målsettingene og handlingsplanen som nå skal gjennomføres, og inviterte næringslivet til samarbeid for å lykkes.

Nettverket er engasjert av Miljøvernsdepartementet for å arbeide inn mot norsk næringsliv som en del av deres Klimakampanje. Kampanjen Klimaalliansen – et handlingsprogram for næringslivet – er nettverkets bidrag.

Inge Aarhus, daglig leder av BBUs Nettverk for miljø og samfunnsansvar, rundet av et vellykket møte og takket for aktiv deltakelse.

Tekst: Kristin Bjerkli
Foto: Ove Helset

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.