Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nyutviklet system for skyte- og øvingsfelt tas i bruk i hele Østerdal garnison

Forsvarsbygg har, i samarbeid med skytefeltadministrasjonen i Østerdal garnison og Geodata AS, utviklet en netthandelinspirert løsning for bestilling og administrering av skyte- og øvingsfelt. Fra nå av vil systemet bli benyttet i hele Østerdal garnison. Frem til nå har systemet vært brukt i Regionfelt Østlandet som en del av en omfattende testperiode.

SMART står for ”Sikkerhet, Miljø, Administrere, Rekvirere og Tildele”. I forbindelse med innføringen av dette systemet har det vært gjennomført et eget opplæringsopplegg for de brukerne som til daglig skal benytte systemet. Tilbakemeldinger fra brukerne vil danne grunnlag for ytterlige justeringer og endringer i systemet for å sikre størst mulig fleksibilitet og brukervennlighet. Målet er å gjøre det lettere og mer oversiktig for de ulike avdelingene å bestille skyte- og øvingsfelt i garnisonen, samtidig med at ulike krav fra myndighetene oppfylles.

Nyskapende
Forsvaret har gjennom dette systemet gått nye og mer moderne veier for å administrere skytefelt på en effektiv måte. Fordelene er mange: Det blir lettere imøtekomme gitte miljørestriksjoner, ivareta sikkerhet, sikre gode rapporteringsrutiner og sikre at man oppfyller konsesjonsvilkår fra myndighetenes side.

Image "11027_2.jpg" without description


Brukervennlighet

Den største gevinsten oppleves nok allikevel av de militære øvingsledere. De kan enkelt vurdere restriksjoner, planlegge og bestille øvingsfelt, og etter endt øvelse enkelt innrapportere eventuelle avvik, hendelser i feltet eller andre ting som skytefeltadministratorene må bli gjort oppmerksom på.

Hvordan bestille
En militær øvingsleder som ønsker å øve i et skytefelt får gjennom det nettbaserte systemet tilgang til alle relevante kart og instrukser, samt at viktige miljø- og sikkerhetsrestriksjoner kommer tydelig frem. I tillegg har systemet en kalender som viser det valgte områdets tilgjengelighet og oversikt over virksomhetsfrie perioder. I det samme grensesnittet kan øvingslederen bestille ønsket bane/øvingsområde, for eksempel et øvingsanlegg i Regionfelt Østlandet. I bestillingen må det oppgis øvingsdato, man må velge en bane eller definere eget øvingsområde samt oppgi våpen og ammunisjon som skal benyttes. Det gis kun tilgang til å bestille kun tillatte våpen/ammunisjon. Systemet gir da en oversikt over eventuelle restriksjoner som finnes i det valgte området, både når det gjelder miljø og sikkerhet.

Administrator
Avsluttet bestilling går umiddelbart til øvingsledelsen som i tilsvarende nettløsning har mulighet til å tildele eller avslå bestillingen. Administratoren har dessuten tilgang til viktige rapporter som for eksempel virksomhetslister, ukeplaner, dagsprogram og sikkerhetskart.

Forenkling
I etterkant av øvelsen må bestilleren av en bane eller område benytte systemet for å rapportere om ammunisjonsforbruk og om eventuelle avvik under øvelsen. Den nettbaserte løsningen forenkler dermed hverdagen både for øvende avdeling og for selve skytefeltadministrasjonen. I tillegg bidrar den til at offentlige myndigheters krav og tillatelser blir etterlevd på en effektiv måte.

Hedret på konferanse
Nyvinningen ble i juli 2006 hedret med ”Special Achievement in GIS Award” på verdens største brukerkonferanse på fagfeltet Geografiske Informasjonssystemer i San Diego, California. Her var løsningen en av cirka 150 som ble plukket ut fra cirka 100 000 løsninger.

Image "11027_3.jpg" without description

Fra venstre: Overingeniør Frode Faraas og
senioringeniør Siv Cederkvist i Forsvarsbygg
sammen med brukerrepresentant miljøkonsulent
Gunnar Sætersmoen i FLO Base Øst.

Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.