Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Politisk rådgiver besøkte Forsvarsbygg

15. mars besøkte politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet Ragnhild Mathisen Forsvarsbygg. – Det er viktig for oss å kunne redegjøre overfor den politiske ledelsen hvilken rolle Forsvarsbygg har, og hvilke utfordringer og tanker Forsvarsbygg har for fremtidens eiendomsforvaltning, sa administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen

Mathisen fikk en presentasjon over hvordan Forsvarsbygg har jobbet og stadig jobber med å utvikle og forbedre modellen med Forsvarsbygg som leverandør av eiendomstjenester til Forsvaret.

Image "11026_1.jpg" without description

 

 

 

 

 
Politisk rådgiver Ragnhild Mathisen, brigader Rolf E. Bjerk og Frode Sjursen, adm.dir i Forsvarsbygg.

- Forsvarsbygg ivaretar et viktig forvaltningsansvar for Forsvarets eiendom. I forbindelse med omstillingen i Forsvaret gjennomfører de den største eiendomsreformen i Norge, sa Mathisen.

Direktør Roger Jenssen, presenterte Skifte Eiendoms utfordringer knyttet til balansen mellom kommersielle salg, forsvarlig forvaltning og politiske hensyn. Spesielt ble sider ved ordningen om kommunal forkjøpsrett diskutert.

Nytilsatt leder for Nasjonale Festningsverk, Nina Eidem, forklarte om de utfordringene som er knyttet til å skape nytt liv på historisk grunn gjennom å ta vare på festningsverkene som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Særlig trakk hun fram balansen mellom å ta vare på de kulturminnene som festningene representerer og det å slippe til aktiviteter som understøtter festningenes egenart.

Les mer på Forsvarsdepartementets nettsider

Tekst og foto: Ove Helset

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.