Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rena leir 10 år

Torsdag 4. oktober ble 10-årsdagen til Rena leir behørig markert gjennom en ”åpen dag” hvor leirens historie ble fortalt gjennom presentasjoner, demonstrasjoner og en rekke ulike publikumsaktiviteter. Forsvarsbygg, blant annet ved Administrerende Direktør Frode Sjursen, var en naturlig deltager på feiringen.

–Byggingen av Rena leir har vært et eventyr, sa han i sin tale under arrangementet. I tillegg trakk Sjursen frem hvordan Rena leir har vært et eksempel på hvordan Forsvarsbygg sammen med våre partnere i Forsvarets militære organisasjon og det sivile samfunn, sammen kan dra lasset mot felles mål.

I den forbindelse takket han Plasskommandanten i leiren, Brigader Lund, og ikke minst egne ansatte i Forsvarsbygg for god og viktig innsats gjennom mange år. Åmot kommune ble også takket for sin viktige rolle som vertskommune.

Rivende utvikling

Det var Forsvarsbyggs forløper, Forsvarets bygningstjeneste gjennom sitt FRG-prosjekt som i sin tid startet prosessen med å relokalisere Hærens leir på Trandum til Åmot kommune i Hedmark. Leiren stod ferdig i 1997, men utbyggingen har likevel fortsatt i årene etterpå.

-Rena leir har vært og er et krevende byggeoppdrag med stramme tidsfrister i det som for bare noen få år siden var øde skogsområde her i Østerdalen. Forandringen er komplett, og vi i Forsvarsbygg er stolte over å ha levert en slik flott leir til Forsvaret, fortalte Sjursen videre.

Kraftsamling

I tillegg til oppbygningen av en helt ny leir som stod klar til bruk i 1997, har leiren som en del av omstillingen av Hæren, blitt utvidet og utviklet i løpet av de siste årene. Leiren fremstår i dag som en kompakt, moderne leir og har i tillegg en unik arkitektur med en gjennomtenkt visuell profil. Over en milliard kroner er investert i leiren fra 2002-2006, og resultatet er en av Europas mest moderne leire, en leir som vekker oppsikt og er hyppig besøkt fra inn- og utland.

Helhetsgrep

Fleksibilitet, helhetstankegang og kundefokus er grunnideer som preger leiren og som har vært viktige ledestjerner for Forsvarsbygg. Leiren, slik den fremstår i dag, er et resultat et flere års hardt og målrettet arbeid.

Dette positive inntrykket bekreftes av brukerne i Østerdal garnison. Leiren tilfredsstiller Forsvarets krav til robusthet, fleksibilitet hva angår funksjon, samt trivsel for Forsvarsbyggs og FMOs personell som har sitt daglige virke i leiren.

Fortsatt utvikling

En rekke bygg er derfor oppført av Forsvarsbygg i perioden 2002-2007, deriblant Telemark Bataljons nye ”storstue” og administrasjonsbygg; ”Ormen Lange”, ny sykestue lagd av solide heltreelementer, en rekke forlegninger for vervet personell, nytt moderne treningssenter for ingeniørvåpenet, nye og utvidede lokaler for Hærens jegerkommando, utvidelse av forvaltningsbygget i leiren, ny spisemesse, militær 5-kamp hinderløype tilpasset internasjonale krav med mer. Og i dag fortsetter byggingen, blant annet av enda flere forlegninger til Forsvarets personell.

Image "11180_6.jpg" without description

Fasaden til Telemark bataljons bygg i Rena leir.

Foto: Arve Kjersheim

Østerdalsstil

Felles for alle disse byggene er at de er oppført i den samme ”Østerdalsstilen” som innebærer utstrakt bruk av tre og utvendig kledning av ubehandlet malmfuru i kombinasjon med betong. Resultatet er at leiren har et karakteristisk utseende med lokal gjenklang.

I tillegg er byggene nøkterne, men moderne og trivelige i sin utforming. Byggene kombinerer kravet om røffhet og slitestyrke med gjennomtenkte materialvalg. I tillegg har det vært viktig at byggene er bygd slik at de kan tilpasses skiftene behov og funksjon hos kunden.

Resultatet er en praktisk og moderne leir for et moderne forsvar.

Tekst: Trond Enemo

Image "11180_4.jpg" without description

Moderne forlegninger for vervet personell og befal.

Foto: Arve Kjersheim

 

Image "11180_5.jpg" without description

Forsvarsbygg var godt representert i anledning Rena leirs 10-årsdag. Fra venstre: Prosjektsjef Forsvarsbygg Utvikling Øst Jens Levi Moldstad, Direktør Forsvarsbygg Utleie Pål Benjaminsen, Markedssjef Østlandet Åge Mohaugen, Administrerende Direktør Frode Sjursen og Direktør Forsvarsbygg Utvikling Olaf Dobloug.

Foto: Trond Enemo

Image "11180_2.jpg" without description

Som en del av festmarkeringen deltok Forsvarets Stabsmusikkorps.

Foto: Trond Enemo

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.