Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rydding i Hjerkinn skytefelt

Onsdag besøkte forsvarsminister Anne-Grete Støm-Erichsen Hjerkinn skytefelt. Der var arbeidet i full gang med rydding av blindgjengere. Ryddingen er en del av det omfattende arbeidet med tilbakeføringen av skytefeltet til sivile formål. Prosjektet omfatter blant annet revegetering av store områder og er således unikt i Norge.

Forsvarsbygg gjennomførte i 2006 første sesong med rydding, og nærmere 55 km2 ble gjennomsøkt. Onsdag ryddet mannskaper fra Panserbataljonen i feltet. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var imponert over innsatsen og holdningen ryddemannskapene viste i det våte været; - Dere må tenke på hva dere er med på her på Hjerkinn, sa hun til de gjennomvåte ryddemannskapene. – I fremtiden vil dere kunne si til dere selv at dere var med på å tilbakeføre en naturperle til opprinnelig stand,slo hun fast.

Unikt prosjekt
Prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Øst ønsket velkommen til Forsvarsbygg og Hjerkinn PRO. Det ble orientert om bruken av Hjerkinn skytefelt fra 1923 og frem til i dag. Videre ga prosjektleder Odd-Erik Martinsen ministeren en innføring i det spesielle naturrestaureringsarbeidet for skytefeltet. Terrenget i feltet skal restaureres og tilbakeføres til sitt opprinnelige preg. Anleggene skal fjernes og områder skal revegeteres. – Revegeteringen av store områder og fjerning av bygninger og masse fra området er utfordringer vi så langt har funnet gode planløsninger for, sa Odd-Erik Martinsen.

Samarbeid med kommune
Også kommunene tilknyttet feltet er involvert i arbeidet. Både Dovre og Lesja kommuner er meget fornøyde med prosjektet og samarbeidet med Forsvaret og Forsvarsbygg. – Vi som bruker området har sett en enorm forbedring og vi har meget gode erfaringer med samarbeidet vi har hatt med Forsvarsbygg, sa ordfører i Dovre kommune, Erland Løkken.

Hjerkinn PRO
Arbeidet med tilbakeføringen av Hjerkinn skytfelt, Hjerkinn PRO, har to delprosjekter. Det ene er delprosjekt eksplosivrydding som omfatter rydding av eksplosivrester og blindgjengere. Det andre er delprosjekt eiendom, bygg og anlegg som omfatter riving av bygninger, fjerning av anlegg, landskapsrestaurering og revegetering, tiltak mot forurensning, miljøovervåking og avvikling av sivile leieavtaler.

Image "11117_1.jpg" without description


Foto: Adresseavisen
Tekst: Heidi Sørskog

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.