Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Starter rehabilitering i Hangar A på Bodø hovedflystasjon

I mai starter arbeidet med å fjerne gulvet og de gamle oljesystemene i Hangar A på Bodø hovedflystasjon.

Hangar A brukes til vedlikehold av F-16, og har i mer enn tjue år hatt tilbakevendende problemer med lekkasjer fra rør for hydraulikkolje under gulvet. Olje kan også ha lekket ned i grunnen, og forurensings-
myndighetene er orientert om dette.
Forsvarsbygg Utvikling har i dag fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å starte arbeidet med å rehabilitere hangaren. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 30 millioner kroner.

Anbud
Detaljprosjekteringen av hvordan dette skal repareres starter rett over nyttår. Det som er klart er at betonggulvet skal hugges opp, det gamle oljesystemet under gulvet skal demonteres og eventuelle forurensede jordmasser skal tas hånd om slik forurensingsmyndighetene bestemmer. Så skal det legges nytt gulv, med nye oljesystemer som tilfredsstille dagens krav.
- Oppdraget blir sendt ut på anbud når prosjekteringen er fullført. Det vil trolig skje i slutten av mars. Da kan det fysiske arbeidet starte i mai og vi tar sikte på å være ferdig tidlig i 2008, sier prosjektsjef Geir Tony Andreassen i Forsvarsbygg Utvikling Nord.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.