Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Steinalderfunn i Hálkavárri

Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU) har funnet rester av bosetting fra steinalderen i skyte- og øvingsfeltet Hálkavárri i Finnmark.

Undersøkelsene som er gjort på oppdrag fra Forsvarsbygg omfatter 80 kvadratkilometer av feltet. NIKU påviser gjennom funn av steinredskaper og kulturlag med trekull under bakken at området har vært brukt av mennesker helt fra eldre steinalder og fram til våre dager. De eldste funnene er i hovedsak gjort i tilkytning til vannene sentralt i Lakselvdalen.

"Kulturminnene som er representert i Hálkavárri skytefelt speiler også de fleste sentrale historiske trekkene som har preget Porsanger opp gjennom tidene", heter det blant annet i rapporten.

De fleste av de påviste kulturminnene ligger på steder der de ikke er særlig utsatt for skade på grunn av Forsvarets aktivitet. Kartleggingen er en del av arbeidet med å lage en flerbruksplan for feltet, og skal sikre en god forvaltning og bruk av området.

- Rapporten fra NIKU gir Forsvarsbygg mye verdifull informasjon som blir viktig i arbeidet med flerbruksplanen. Dette er fredede kultuminner som vi ønsker å verne om. Det er jo samtidig hyggelig at vi kan være med å bidra til bedre kunnskap om historien i Porsanger, sier prosjektleder Cathrin Amundsen Strømseth i Forsvarsbygg Utvikling Nord.

Rapporten fra NIKU kan leses på deres hjemmesider (lenke til rapporten, 14,2 MB):

http://www.niku.no/archive/niku/publikasjoner/NIKU%20Rapport%20pdf/Rapport17_Halkavarri.pdf

Tekst: Terje Bartholsen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.