Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Analyse av risiko og sårbarhet for militære og sivile kunder

Objektkartlegging, risikovurdering og fysiske og elektroniske sikringstiltak er noe av det medarbeiderne i Forsvarsbygg Futuras avdeling for Beskyttelse og sikring gir råd om til både militære og sivile kunder. – Forsvarets ledelsesbygg er et av de spennende prosjektene jeg har vært involvert i de siste årene, sier kommandørkaptein Roar Andersen.

Andersen, som har jobbet i Forsvarsbygg og tidligere Forsvarets bygningstjeneste siden 1998, var en av flere fra Forsvarsbygg Futura som fikk oppdraget med å utvikle nødvendige tiltak for å sikre Forsvarets nye ledelsesbygg.

Arbeidet før og under byggeperioden gikk ut på å implementere sikkerhet i både gamle og nye bygg og samtidig ivareta krav til balansert sikring sett opp mot innfrielse av krav til moderne arkitektur.

- Vi startet opp med å gjøre en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) der vi utførte objektkartlegging fulgt av en trusselvurdering og risikovurdering av Ledelsesbygget. Dette arbeidet bunnet ut i en tiltaksplan som inneholdt fysiske og elektroniske sikringstiltak, sier Andersen.

Image "11355_1.jpg" without description


Eksempler på fysiske sikringstiltak er gjerder, kjøretøyshindringer og forsterkede/sikre rom, mens TV-overvåkning og automatisk adgangskontroll er eksempler på elektroniske sikringstiltak. I tillegg inneholdt tiltaksplanen administrative og organisatoriske sikringstiltak som var knyttet opp mot de fysiske og elektroniske sikringstiltakene. Denne jobben ble gjort i forkant av oppføringen av selve bygget.

Løpende rådgivning
Underveis i byggeprosessen leverte Forsvarsbygg Futura løpende rådgivningstjenester til Forsvarsbygg Utvikling, som var oppdragsgiver for Andersen og hans kollegaer.

- Vi hadde hele tiden en tett og god dialog med Utvikling som byggherre. Vi deltok også jevnlig i et sikkerhetsutvalg for Ledelsesbygget, der blant annet Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben som kommende leietagere deltok. På den måten kunne vi raskt drøfte saker og komme med råd om eventuelle sikringstiltak som måtte endres eller korrigeres, sier kommandørkapteinen.

Rådgivningstjenestene fra Beskyttelse og sikring ble levert helt til bygget var ferdig. Samtidig prosjekterte rådgiverne sikkerhetstiltak i samarbeid med Forsvarsbygg Utvikling helt til departementet og Forsvaret flyttet inn i bygget.

Sivile kunder
Roar Andersen kan fortelle at avdelingen for Beskyttelse og sikring også har sivile kunder. Et eksempel på dette er jobben som avdelingen utfører for Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i Regjeringskvartalet. Der ble en lignende ROS-analyse som for Ledelsesbygget utført.

- Forskjellen på de to oppdragene var at vi bistod FAD med å utarbeide en ROS-analyse for eksisterende bygningsmasse i regjeringskvartalet og perifere departementer. Vi utførte en revisjon og kvalitetssikring av bygningstekniske sikringstiltak. I tillegg samarbeider vi med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i forbindelse med FoU-utredninger i samme prosjekt, forteller Andersen.

ROS-analysen med tiltaksplaner og rådgivingstjenestene utføres for FAD, men Statsbygg er i dette tilfelle eier og forvalter av bygningsmassen og har ansvaret for å sette tiltakene ut i live.

Sikringshåndboka
Beskyttelse og sikring har også utarbeidet Sikringshåndboka, eller Håndbok i sikring og beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet som den egentlig heter. Sikringshåndboka skal gi kostoptimale, balanserte løsninger i henhold til gjeldende krav og aktuell trussel. Håndboken er utarbeidet i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) og er et nyttig verktøy for blant annet prosjekterende rådgivende ingeniører.

På vei til Meymaneh
På kontoret til Roar Andersen står det en stor bag med ørkenuniform og militært utstyr.

- Jeg har akkurat vært og fått utlevert personlig utstyr i forbindelse med en tjenestereise til militærleiren i Meymaneh. Der har vi et av våre aller viktigste oppdrag, som er å sørge for at riktige beskyttelsestiltak blir etablert i den norske campen. Også for Meymaneh har vi laget en ROS-analyse som vi nå skal kvalitetssikre og samtidig analysere om beskyttelses- og sikringstiltakene ytterligere kan forbedres.

Det at Roar Andersen og hans kollegaer står på spranget til Afghanistan viser bredden av Forsvarsbygg Futuras kundemasse. Alt fra interne kunder i Forsvarsbygg og Forsvaret, til sivile kunder. I tillegg jobbes det også i det store utland, som den forestående turen til Meymaneh representerer.

Tekst og foto: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.