Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Blåtindvei til Målselv Maskin

Forsvarsbygg Utvikling Nord har inngått kontrakt med Målselv Maskin & Transport AS om bygging av ny vei fra E6 til Akkasæter i Blåtind. Kontrakten har en verdi på om lag 65 millioner kroner inkludert mva.

- Denne veien blir svært viktig for å gjøre det enklere å øve i Blåtind, både for enhetene på Skjold og Setermoen, sier oberstløytnant Trond Viggo Opdal i Hærens styrker.
Den nye veien blir 16 kilometer lang og skal bygges som skogsbilvei klasse 2. Målselv Maskin planlegger med byggestart i mai.
- Dette er et stort prosjekt for oss og vi vil gå løs på oppgaven med store ressurser. Vi regner med å ha 8-10 maskiner og 25-30 personer i arbeid her på det meste. Vi kommer til å starte på to ulike steder samtidig, sier daglig leder Svein-Erik Løvli i Målselv Maskin & Transport AS.

Reguleringsplan
- Vi kjenner Målselv Maskin som en ryddig samarbeidspartner gjennom mange oppdrag og ser fram til at dette viktige prosjektet kommer i gang, sier sjef Forsvarsbygg Utvikling Nord Hårek Elvenes.

Nyveien skal være ferdig høsten 2009 og vil etter hvert bli en del av sammenbindingen mellom Mauken og Blåtind. På vestsiden av E6 foreligger det en godkjent reguleringsplan og alt det formelle er på plass for å starte arbeidet ute i terrenget. På østsiden – langs Takvatnet fra E6 til Mauken – er arbeidet fortsatt i en tidlig fase der planprogrammet ikke er endelig fastsatt. Dette arbeidet går sin gang uavhengig av veibyggingen inn mot Blåtind.

Tekst og foto: Terje Bartholsen

Image "11362_1.jpg" without description

Avtale: Daglig leder Svein-Erik Løvli i Målselv Maskin og sjef Forsvarsbygg Utvikling Nord Hårek Elvenes bekrefter avtalen om bygging av vei fra E6 til Blåtind. Bak prosjektleder Knut-Arne Holmemo fra Målselv Maskin og oberstløytnant Trond Viggo Opdal fra Hærens styrker.


Flere opplysninger:
Kommunikasjonsrådgiver Terje Bartholsen, Forsvarsbygg Utvikling Nord – 924 35 520

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.