Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygg for kvinner

Økt andel av kvinnelige vernepliktige gir endring i behovene i Forsvarets bygg. Nå tilpasses disse til kvinnene.

Bakgrunnen for økningen er lovpålagt sesjon for kvinner fra høsten 2008 som et av flere tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret. Forsvarsbygg tilpasser nå en del bygninger slik at kjønnsnøytralitet blir ivaretatt, og også tilpasset til kvinner som velger førstegangstjeneste. I første rekke dreier det seg om å tilrettelegge og bygge baderom i forlegninger, vaktbygg, kaserner og inventar i øvingsområder.

- I nye bygg er det allerede tatt hensyn til at de brukes både av kvinner og menn, men i perioden 1950 til 1980 ble dette viet liten oppmerksomhet. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet fremsendte Forsvarsbygg en anbefaling om hvilke tilpasninger som var absolutt nødvendig desember 2007, sier John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg Utvikling.

Image "11397_2.jpg" without description
John Ommund Syvertsen

Tett samspill med Forsvarsstaben
Anbefalingen som er gitt bygger på et tett samarbeid med operative avdelinger og Forsvarsstaben, gitt den usikkerheten som var ifm ny langtidsproposisjon. Samtlige anbefalte tiltak er nå enten under oppstart eller i produksjon.

Forsvarsbyggs anbefaling
Blant annet grunnet fortsatt usikkerhet mht Forsvarets fremtidige struktur, anbefaler Forsvarsbygg at kaserner eller sanitærbygg i følgende områder og antall oppgraderes i løpet av 2008 og 2009: Fire kaserner på Skjold, to kaserner og vaktbygg på Bardufoss, tre kaserner og vaktbygg på Setermoen, en kaserne på Bodin, kaserne og verksted/messe på Hellarbogen, vaktbygg på Trondenes og ett mindre tiltak i vaktbygg i Bodø. I tillegg oppgraderes tre kaserner for menige på Terningmoen og to sanitærbygg for menige og befal i Ulven leir.


Tekst og foto: Thea Vatle

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.