Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fremtidens byggebransje

Tirsdag 3. juni var toppledere fra hele bygge-Norge samlet til konferanse i Ledelsesbygget på Akershus Festning. Temaet var: Hvordan kan vi sammen skape en mer lønnsom og effektiv byggebransje?

Bak initiativet stod Forsvarsbygg, Statsbygg og Nye Ahus representert ved Frode Sjursen, Øivind Christoffersen og Bjørn Sund.

Topptungt

Tilhørerne var håndplukket på bakgrunn av et ønske om å samle de mest innflytelsesrike i bransjen, og satt sammen av toppledere fra byggebransjen, byggherrer, entreprenører, tekniske entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter og bransjeforeninger.

Byggebransjen opplever økte krav til lønnsomhet og effektivisering, og dagens produksjon preges ofte av unødvendige og kostnadskrevende feil og misforståelser.

For å møte disse utfordringene er Forsvarsbygg, Statsbygg og Nye Ahus pådrivere for å ta i bruk moderne  og effektive arbeidsverktøy gjennom byggets samlede livsløp for å generere optimal kostnad-/nytteeffekt. For å gjøre en lang historie kort handlet altså konferansen om å ta i bruk digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

Høflig diskusjon

I tillegg til innlegg fra de tre initiativtakerne var administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge og BI-professor Torger Reve invitert for å snakke om hvilke muligheter digitale bygningsinformasjonsmodeller vil gi bransjen generelt.

Mellom programpostene ble det innledet til meningsutveksling med utgangspunkt i de nødvendige kravene for å fremme felles ønsket utvikling.

Du kan lese mer om BIM på internettsiden til Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Image "11399_2.jpg" without description

FRONTER INNOVASJON: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening, administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge og administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

Image "11399_3.jpg" without description

OPINIONSLEDERE: Toppene i byggenæringen diskuterte bransjens fremtid.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.