Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gode erfaringer med buildingSMART

Forsvarsbygg har gradvis tatt i bruk buildingSMART for å effektivisere sine oppgaver innenfor planlegging, bygging og drifting av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg. En av dem som nå benytter konseptet i praksis er Stig Wassdal.

Wassdal er byggingeniør og prosjektleder for Forsvarsbygg Utvikling Vest på Sjøforsvarets nye bygg for Sjef Kysteskadren på Haakonsvern i Bergen.

– buildingSMART er alt i alt et imponerende system som så langt har gitt mange gode tilbakemeldinger både internt, fra kunden og fra våre entreprenører, sier han.

Konkrete erfaringer

Wassdal har benyttet konseptet fra starten av detaljprosjekteringen av administrasjonsbygget.  Dette er ett av flere pilotprosjekt i Forsvarsbygg. Byggestart er etter planen i januar neste år.

– Vi startet med å modellere bygget, både arkitektonisk og for de ulike tekniske løsningene i november 2007. Våre rådgivere hadde på forhånd tegnet deler av bygget i 3D, men uten all den ekstra informasjonen som kan inkluderes i modellene i buildingSMART. Utfordringen var at modellering og programvare med såkalt åpen standard var nytt og ukjent for aktørene, forteller Wassdal.

Mangelen på kunnskap ga dårlig samsvar mellom modellene som var utarbeidet og hvordan utførelsen på byggeplass skulle gjennomføres. Det var derfor et stort behov for kompetanseheving. Prosjektet valgte derfor å gå til innkjøp av egen programvare som lånes ut til samarbeidspartnerne.

– Dette var viktig for å heve kompetansen om programvare mot åpne standarder, Forsvarsbyggs bestillerrolle ut mot markedet samt at vi sikres en bedre kontroll av leveransene fra våre leverandører. Alle parter i prosjektet later til å være fornøyd med en slik tilnærming, forteller han videre, og utdyper:

– I tillegg måtte vi derfor basere oss på at beslutningene måtte løftes inn i prosjekteringsfasen istedenfor at diskusjonene og endringer skulle oppstå på byggeplass i fremtiden. Dette er vi nå i ferd med å få til på en god måte.

Fant feil og mangler

En annen erfaring er at de ulike faggruppene kommuniserer bedre ved å bruke verktøyet.

– All informasjon som mates inn i modellen er øyeblikkelig tilgjengelig for samtlige på tvers av fagområder. Det forenkler prosessen. Nå kan alle, gjennom modellene, se hvilke objekter og systemer som skal plassers hvor i bygget og planlegge deretter, sier Wassdal.

Ikke minst med tanke på fremtidig drift og vedlikehold og livssyklusvurderinger (LCC) er dette en stor fordel, da modellen også vil vise hvilke deler og objekter som må byttes når.  

– Vi har dessuten kjørt kollisjonstester hvor vi fant kollisjoner mellom konstruksjoner og rør, at vi trengte større areal for å få på plass til ventilasjonssystemet, samt at kontroller også gjorde oss oppmerksomme på mangler i bygget vi ikke var klar over, forteller han.

Dette er forhold, som tidligere fort kunne bli et mareritt på byggeplassen med til dels store endringer.

– Som prosjektleder er dette noe av det som virkelig sparer oss både tid og penger i gjennomføringen av prosjektet, understreker Stig Wassdal. Verktøyet synliggjør løsningene og hjelper til med å luke ut blant annet feilprosjektering før dette skaper problemer.

Internt samarbeid

Wassdal tror også at buildingSMART-konseptet kan forenkle og bedre samarbeidet mellom Forsvarsbygg Utvikling og Forsvarsbygg Utleie.

– Nå blir det mulig å planlegge bygget med tanke på en optimal drift den dagen bygget er ferdig. Slik sett er vår erfaring lokalt at buildingSMART er fremtiden for Forsvarsbygg. Det gjør hele prosessen; fra planlegging til ferdig bygg og drift mer oversiktlig, avslutter en fornøyd Stig Wassdal.

Image "11504_1.jpg" without description

BYGGER FOR FREMTIDEN: Prosjektleder Stig Wassdal benytter buildingSMART når han skal erstatte bygget i bakgrunnen med et nytt og moderne administrasjonsbygg for Sjef Kysteskadren.

Tekst: Trond Enemo
Foto: Åsmund Vereide Sjursen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.